Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Å vandre i lyset

Fremført av: Mats Jacobsen | Melodi: Eugen B. Sørensen | Tekst: Eugen B. Sørensen | Publisert: 17. februar 2014

1.

Å vandre i lyset gir glede og fred.
Der vokser Guds plantning, der spirer hans sæd.
I lyset vi lærer å elske hver bror,
og samfunn vi har da med alle som tror.

Ref:

O herlige lys fra det høye!
Velsignede lys fra vår Gud!
I lyset der åpnes vårt øye
for alle Guds lover og bud.

 

2.

I lyset der skapes det alltid no’ nytt,
dog aldri no’ selvros, ei heller no’ skryt,
og slett ikke avind imot noen bror,
men omsorg og kjærlighet, ydmykhet stor.

3.

I lyset der blottes all dårskap som vi,
enhver av oss både kan gjøre og si,
men når vi erkjente det, da fikk vi se
at visdom ved tro kom i dårskapens sted.

 

4.

I lyset der trives oppriktige vel,
og alltid de hater alt ondt hos seg selv.
De renses og lutres i lysflommens hav,
og priser sin skaper som lyset dem gav.
 

Vil du vite mer? Kontakt oss.