Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Are you ready?

Fremført av: Catherine Kennedy | Melodi: John S. Norris | Tekst: Mary Pedersen | Publisert: 24. mars 2014

Are you ready for His coming?
Are you ready for His coming?
Are you ready for His coming?
:/: Soon He'll come to fetch His bride. :/:

Are you with His holy people?
Are you with His holy people?
Are you with His holy people
:/: Who for Jesus give their lives? :/

Have you nothing else but Jesus?
Have you nothing else but Jesus?
Have you nothing else but Jesus?
:/: Is the world no longer dear? :/

Blest are those who follow Jesus,
Blest are those who follow Jesus,
Blest are those who follow Jesus,
:/: Whom He purchased from the earth. :/:

/: Blir du med når Jesus kommer? :/
Blir du med når Jesus kommer
/: for å hente bruden hjem? :/

/: Er du med iblant den skare? :/
Er du med iblant den skare
/: som for Jesus gir sitt liv? :/

/: Har du intet uten Jesus? :/
Har du intet uten Jesus,
/: er ei verden mer deg kjær? :/

/: Salig den som kjøpt fra jorden. :/
Salig den som kjøpt fra jorden,
/: følger Lammet hvor det går. :/

Vil du vite mer? Kontakt oss.