Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Da korset jeg tok

Fremført av: Ruben Holm Andersen | Tekst: Olga Olsen | Publisert: 18. november 2013

 1. Da korset jeg tok for å følge ditt fjed,
du senket i hjertet din salige fred,
og skjult under stener og tistler og kratt,
på veien jeg finner så mangen en skatt.

Ref:
Følge deg her,
hvor veien enn bær’.
O Jesus, jeg ønsker å følge deg her.

2. Lær du meg å vandre tålmodig og glad,
i troskap å følge deg, Herre, hver dag.
Saktmodige står for ditt åsyn, o Gud.
Av sorger og snarer du løser dem ut.
 

3. Å hvile i tillit, å seire ved tro;
å kjenne din vilje, min Fader så god
– ydmykelig vandrende etter ditt bud,
o, lær meg å tekkes deg, Konge og Gud.

Vil du vite mer? Kontakt oss.