Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Farewell

Fremført av: Ståle Risnes | Tekst: August Zachairassen | Publisert: 18. mars 2011

Farewell, O sinful broad way,
you won't see me again.
I know quite well your pleasures
and what your joys contain.
I bear deep wounds and bruises
from following your way;
It cost the precious blood of Christ
that I'd be saved one day.


Farewell to worldly friendships,
I change quite happily.
I've found another Friend now;
each day He meets with me.
He took my heavy burden
and drove the storms away.
It cost the precious blood of Christ
that I'd be saved one day.


Farewell to dreams of glory,
of honor, goods, and gold,
Which cannot bring me further
than to the grave, so cold.
Unto the grave so cold—for
like autumn's bitter wind,
They sweep along the faded leaves
into their graveyard end.

Farewell to broken cisterns;
no more they int'rest me.
I've found another fountain
which flows abundantly;
Each morning, noon, and evening
I to this fountain go.
It cost the precious blood of Christ
to make this fountain flow.

Farvel da, brede strede, du ser meg aldri mer.
Jeg kjenner godt din glede og hva den har å gi.
Jeg bærer dype merker, og sår av mange slag.
Det kostet Jesu dyre blod, å frelse meg en dag.


Farvel da, gamle venner, jeg bytter vennelag.
En annen venn jeg kjenner, han gjester meg hver dag.
Han tok min tunge byrde og stillet stormens jag.
Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag.


Farvel da, stolte drømmer, om ære, gods og gull.
De rekker ikke lenger enn til gravens sorte muld.
Til gravens sorte muld, lik høstens kalde vind,
som feier visne blader på kirkegården inn.


Farvel da, sprukne brønner, de lokker aldri mer.
En annen kilde fant jeg, den overflod meg gir.
Der drikker jeg hver morgen, hver middag og hver kveld.
Det kostet Jesu dyre blod å få den kilde frem.

Vil du vite mer? Kontakt oss.