Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Hope for me

Fremført av: Buddy Coblentz | Melodi: Oliver Tangen | Tekst: Oliver Tangen | Publisert: 20. januar 2014

1. I was lost without hope of a better life
For a life lived in sin, I had paid the price.
Sought to please myself, how empty I felt,

2. Each pleasure I tried never turned out right,
Life instead weighed me down, like a cold, dark night.
And all Satan’s lies plagued my heart and my mind.

Chorus:
“But is this what I want?” I then asked my heart.
“Is there hope anymore?  Show me how to start,
To get victory now… is it possible still?
My Jesus please help me, live like You and do Your will!”

3. It then became clear Jesus wants my all,
He’ll strengthen the heart that is true and whole.
“Me and my” no more, my heart is all Yours!!!

Chorus:
“Dear Jesus please help, You can strengthen me!
I will fight the good fight; stand unshakably,
Through my day, today, in each battle I meet,
I know you can help me, to expose Satan’s lies and deceit!”

4. And now how I thrive, although battles will come,
For fight here I must, ‘til the vict’ries won!
I will never fear, for my Jesus is near!

Chorus:  
Now my heart can rejoice, now I understand!
I will come to the goal, by Gods mighty hand.
He has hope for me, He won’t let me go.
God called me to victory, He has chosen me, I know!

1. Jeg var helt uten håp om et bedre liv.        Og jeg kjente jo godt syndens følger svi.  Fulgte lystene - men hva hjalp vel det?

2. Hver dør han ga meg skulle ordne alt.
Men så tungt livet ble - alt ble mørkt og kaldt.
Det var hans bedrag som plaget meg slik hver dag.

Refreng:
Og jeg spurte meg selv - vil jeg ha det slik?
Er det mulig for meg - si meg hva skal til?
For å seire nå - er det mulig for meg?
Min Jesus jeg ber deg - jeg vil leve slik som deg!

3. Så jeg skjønte jeg at: Jesus trenger alt.
Han styrker meg kun hvis hjertet er helt og sant.
Slutt med meg og mitt – mitt hjerte er ditt!

Refreng:
Min Jesus hjelp meg – du kan gi meg kraft.
Jeg vil stride for deg, jeg vil holde fast!
Selv om kamp det blir gjennom dagen i dag.
Jeg vet du kan hjelpe til å avsløre Satans bedrag.

4. Nå har jeg det godt, selv om kamper det er.
Men kampen må til, skal jeg seire her.
Og jeg frykter ei - Jesus han ber for meg.

Refreng:
Og da fryder jeg meg, for jeg vet jo at
jeg vil nå mine mål - som min Gud har satt.
Han har håp for meg, han slipper meg ei.
Gud kalte til seier - takk for at det ble meg!

Vil du vite mer? Kontakt oss.