Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

I will sing about Jesus

Fremført av: Jennifer Bertelsen | Melodi: Eugen B. Sørensen | Tekst: Eugen B. Sørensen | Publisert: 12. august 2013

  1. I will sing about Jesus, my Savior,
And the faith to o’ercome I’ve received.
:/: Now for vict’ry my heart burns with fervor!
And in vict’ry alone I believe! :/:

2. I will sing of the victor’s crown waiting.
I will sing though the battle is long,
:/: For I know that each note is creating
A true prayer that ascends to God’s throne. :/:

3. I will sing to Christ’s honor, with praises!
For without Him I nothing can be.
:/: I experience now what true grace is.
I believe, therefore have victory. :/:

4. I will sing when the tempter starts saying,
“To have victory isn’t for you.”
:/: For I know when on God I am waiting,
I’ll have vict’ry in all that I do. :/:

5. I will sing about vict’ry with praises!—
When my earthly hopes crumble and break;
:/: For I’ve treasures in heavenly places
And a hope which no trial can shake! :/:

1. Jeg vil synge om Jesus, min frelser.
Jeg vil synge om seierens tro.
/: Etter seier i hjertet det brenner.
Jeg på seier, kun seier nå tror. :/

2. Jeg vil synge om seierens krone.
Jeg vil synge om kampen er hård.
/: For jeg vet at hver eneste tone
er en bønn som til himmelen når. :/

3. Jeg vil synge til frelserens ære.
Uten ham ingenting jeg formår.
/: Men jeg står nå i Guds sanne nåde,
og jeg tror, derfor seier jeg får. :/

4. Jeg vil synge når fristeren sier:
Det å seire, er ikke for deg.
/: For jeg vet, når på Herren jeg bier,
skal jeg seire i alt på min vei. :/

5. Jeg vil synge, ja, synge om seier
når det knuses, mitt jordiske håp.
/: Jeg i stedet et himmelsk nå eier,
et som holder i ildprøvens dåp. :/

Vil du vite mer? Kontakt oss.