Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Lydighet er mer enn offer

Fremført av: Atle Johnsen | Melodi: Amerikansk melodi | Tekst: Hilda Broks | Publisert: 1. oktober 2012

1. Lydighet er mer enn offer,
hørsomhet er likeså.
Derfor gjelder først å høre,
så Guds budords veier gå.
Ei enhver som sier «Herre»
i Guds rike kommer inn;
men hver den sitt kors vil bære,
går ved død til hvilen inn.

2. Enn i dag det finnes flere
som − lik Demas − har fått kjær
denne verdens glans og ære,
har forlatt Guds vitnehær.
Mange og for ussel vinning
har forlatt den bene vei,
og − som Bileam − mot Guds vilje
tvang seg frem, hvor Gud var ei.

3. Kristi åk er verd å bære,
og hans byrde er ei tung.
Den seg selv og ham vil lære
kjenne, elske rettelig,
han kan og som lys i mørke
lyse for den falne jord,
ja, som vannbekker i tørke
bringe liv ved Kristi ord.

Vil du vite mer? Kontakt oss.