Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Only by faith

Fremført av: Catherine Kennedy & Sarah Kennedy Berge | Melodi: Charles H. Marsh | Tekst: Laurentze Mørch | Publisert: 27. oktober 2010

Only by faith can our strivings be ended.
Faith is the only true way unto peace.
When we by faith are of Christ apprehended,
Fountains of blessing will flow and increase.
Barriers are broken. Promises spoken—
God will fulfill when by faith you obey.
Doubt keeps us under. Faith will do wonders!
Everything changes! O glorious day!

Faith is the spark, all the darkness dispelling.
God we behold with great wonder so pure.
When we face trials, there's joy in us dwelling,
If we with patience and faith will endure.
No "buts" we say then—just "Yea" and "Amen."
All things are possible! Faith makes a way.
Doubt just dismays us. Faith will sing praises
In tribulation. O glorious day

Only by faith is true rest to us given,
Like a weaned child, so serene and so blest.
Glorious law in the kingdom of heaven:
Rest gives us faith, and through faith we gain rest.
Prayers get replies now. We have new eyes now.
Fullness of blessing God gives on this way.
Satan is fleeing! Vict'ries we're seeing!
Day of redemption! O glorious day

Troen alene gjør ende på striden.
Tro er den eneste veien til fred.
Troen er alt vi behøver, og siden
åpnes oss kilden til all salighet.
Stengslene falle, løftene alle
herlig oppfylles: «Deg skje som du tror.»
Tvilen forkvakler. Tro gjør mirakler!
Allting omskiftes. O, herlige dag!

Tro er den gnist som alt mørke forjager;
sjelen med undren beskuer sin Gud.
Prøvelsens dager blir liflige dager,
blott vi i tålmod og tro holder ut.
Ei «om» og «ja, men»  – kun «ja og amen».
Mulig er alt for de sjeler som tror.
Vantro nedtynger. Troen lovsynger
midt i all trengsel. O, herlige dag!

Troen alene oss fører til hvile,
just som det avvente barn går til ro.
Herlige lov uti himlenes rike:
Troen gir hvile og hvilen gir tro.
Mørket oppklares, bønner besvares.
Salighet nytes i fulleste drag.
Satan blir bundet. Seiren er vunnet!
Dag er opprunnet! Forløsningens dag

Vil du vite mer? Kontakt oss.