Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Thank You for calling me

Fremført av: Melissa Pang | Melodi: Marthe Nilsen | Tekst: Marthe Nilsen | Publisert: 17. juni 2013

Come to me, God, I need You so!
Help me see which way to go.
Life that I really long for must be somewhere out there.
Help me find true peace; this is my prayer.

O God, please do a work in me.
Help me understand the truth.
You’ve given me a chance, and now I won’t let it go.
You give me hope so I can reach the goal!

Thank You for calling me!
For the grace You give abundantly.
This brings me joy so great!
You will mold me and new life create!

To keep my conscience pure and good—
This is what I long to do.
So I’ll watch and pray, be freed from all Satan’s might.
Preserve me, God, here on this way so bright.

Thank You for calling me!
For the grace You give abundantly.
This brings me joy so great!
You will mold me and new life create!

Time is running out, and I must use it faithfully.
Life I’ve chosen, once for all—no other way for me!

Thank You for calling me!
For the grace You give abundantly.
This brings me joy so great!
You will mold me and new life create!

Kom til meg Gud, jeg trenger deg.
Gi meg hjelp så jeg kan se.
Livet jeg lengter etter, er der ute et sted.
Gi meg hjelp, så jeg kan finne fred.

Og må det skje et verk i meg.
Må jeg sannheten forstå.
Du gav meg muligheten, nå jeg gripe den vil.
Du gir meg håp, så jeg kan få det til.

Refreng:
Takk Gud for kallet mitt!
For den store nåde som jeg fikk.
Det gir meg glede stor.
Jeg skal dannes her på denne jord.

Alltid en god samvittighet,
Det er hva jeg ønsker meg.
Rense, be og våke.
Satans makt er jeg lei.
Bevar meg nå på denne lyse vei!

Refreng:
Takk Gud for kallet mitt!
For den store nåde som jeg fikk.
Det gir meg glede stor.
Jeg skal dannes her på denne jord.

Tiden den er kort, og jeg må bruke den med flid.
Jeg er sikker i mitt valg, ja dette er mitt liv!

Refreng:
Takk Gud for kallet mitt!
For den store nåde som jeg fikk.
Det gir meg glede stor.
Jeg skal dannes her på denne jord.

Vil du vite mer? Kontakt oss.