Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

The way to heaven

Fremført av: Laura Sanchez | Melodi: Pauli Sander | Tekst: Andreas Nilsen | Publisert: 7. oktober 2013

1. The way to heaven is
Narrow, with thorns entwined;
But all who choose this way, happiness find.
Strait is the gate, we know;
Through it we each must go.
Battles just stir our faith onward to go.

2. Downward the way doth wind—
I'm lifted, heart and mind;
All is corruptible on earth, I find.
My spirit glad can be,
For from the flesh it's free.
In all that comes my way, glory I see.

3. I've vict'ry on the cross;
It frees from flesh and dross.
To my eternal home, patient, I run.
Suff'rings that I must bear
Add to my glory there.
Nailed to the cross by faith—vict'ry is won.

4. Lord, I give thanks to Thee;
Thou knowest best for me.
Wherever Thou dost lead, I'll follow Thee.
Chast'ning and trials long,
Which from the Father come,
Bind Jesus close to me by love's true bond

1. Veien til himmelen
smal er og tornet, men
liflig for alle som vandrer på den.
Porten er trang også,
frem dog vi alle må.
Motstand kun egger til fremad å gå.

2. Stundom det nedad går,
oppad min hu da står.
Alt her på jorden forgjengelig er.
Ånden, den har det godt,
frihet fra kjødet fått,
herlighet skuer i stort og i smått.

3. Korset er seiersplass,
frir meg fra kjødets mas,
mens jeg nå løper mot himmelens hjem.
Der skal jeg nyte få,
her dog jeg lide må,
naglet til korset, i troen å stå.

4. Jesus, jeg takker deg,
du kjenner best min vei.
Hvor hen du fører, så følger jeg deg.
Trengsel og tukt og dom,
alt ifra Herren kom,
binder til Jesus med kjærlighets bånd.

Vil du vite mer? Kontakt oss.