Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Veien til himmelen

Fremført av: Verena Dalen | Melodi: Pauli Sander | Tekst: Andreas Nilsen | Publisert: 3. februar 2014

 1. Veien til himmelen
smal er og tornet, men
liflig for alle som vandrer på den.
Porten er trang også,
frem dog vi alle må.
Motstand kun egger til fremad å gå.

2. Stundom det nedad går,
oppad min hu da står.
Alt her på jorden forgjengelig er.
Ånden, den har det godt,
frihet fra kjødet fått,
herlighet skuer i stort og i smått.

 3. Korset er seiersplass,
frir meg fra kjødets mas,
mens jeg nå løper mot himmelens hjem.
Der skal jeg nyte få,
her dog jeg lide må,
naglet til korset, i troen å stå.

4. Jesus, jeg takker deg,
du kjenner best min vei.
Hvor hen du fører, så følger jeg deg.
Trengsel og tukt og dom,
alt ifra Herren kom,
binder til Jesus med kjærlighets bånd.

Vil du vite mer? Kontakt oss.