Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Avhengighet – har du tenkt over dette som kristen?

Avhengighet – har du tenkt over dette som kristen?

Skrevet av: David Nooitgedagt | Publisert: 4. september 2014

Sannheten er at alle mennesker har vært bundet i større eller mindre grad, og at ingen har kommet seg fri uten å erkjenne denne sannheten. Ingen klarer å frigjøre seg selv fra sin avhengighet. Man blir først virkelig fri når Jesus har frigjort en.

I 2. Peter 2,18-19 står det: «For det som en ligger under for, det er han og blitt trell av.»

Hvem har ikke vært en slave?

Avhengighet finnes i mange varianter. Det mest kjente er å være avhengig av røyk, alkohol, narkotika, pengespill, eller sex/pornografi, men Jesus sier: «Hver den som gjør synd, er syndens trell.» (Johannes 8,34).

Du har kanskje aldri rørt narkotika, men du er avhengig av f.eks. utseendet ditt, klær, penger, godkjenning og ære fra menneskene rundt deg osv., og det gjør deg usikker og ulykkelig. Det sluker din tid, koster mye penger, beslaglegger tankene dine, og du blir i økende grad plaget av det du ligger under for.

Det er rett og slett for sterk for deg, og det som kjennetegner din avhengighet er at du, selv om du i gode øyeblikk vet veldig godt at det ikke er bra, allikevel faller i din svakhet om igjen og om igjen.

Å erkjenne sannheten gjør deg fri

«Jesus sa da til de judeere som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Johannes 8,31-32.

Jesus har løsningen, og denne løsningen er også den vanskeligste: Hvis du ikke kan være 100 % ærlig mot deg selv og mot Jesus, blir du ikke frigjort.

Anonyme Alkoholikere (AA) har gjennom erfaring identifisert noen av lovene som vi leser om i Guds Ord. Det første av de tolv trinnene som de har satt opp for å bli fri fra sin avhengighet og for å fortsette å være fri, stemmer for eksempel overens med det vi skriver her:

Trinn 1: Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor alkohol, og at vi ikke lenger kunne mestre våre liv.


Du trenger hjelp hvis du ønsker å være fri, og derfor begynner det med en innrømmelse.

Å være en kristen handler om frihet

Hvis du har bekjent at du er kristen kan dette gjøre det ekstra vanskelig å erkjenne at du er bundet. Vil du erkjenne at du er bundet av øynenes lyst og av dine egne tanker som kretser rundt ære og anerkjennelse fra andre mennesker, og at dette gjør deg ulykkelig? Ja, den som ydmyker seg selv så dypt tar det første skrittet for å bli virkelig fri. Dette gjelder for alle typer avhengighet. Da er du åpen for å få hjelp. Og det finnes hjelp!

«Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Johannes 8,36. Jesus kan helbrede fra de mest ødeleggende avhengighetene; han kan dra deg opp fra avgrunnen. Han kan også helbrede mer skjulte synder som tar bort din livsglede og styrken til å være nyttig i Guds tjeneste.

Les mer om den hjelpen du kan få i disse artiklene:

Vil du vite mer? Kontakt oss.