Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Den første og andre død og det evige liv

Den første og andre død og det evige liv

Skrevet av: Christoph Matulke | Sted: Tyskland | Publisert: 6. mai 2010

Det fins en verden som er usynlig for våre øyne, og som går ut over vår naturlige fatteevne. Men denne verdenen er uforgjengelig og derfor mye mer virkelig enn den synlige!

«Inn i Åndens skjulte verden, og innvies i Guds råd; dertil er du kalt før verdens grunn var lagt», synger vi i en sang fra sangboken Herrens Veier. Det fins altså en verden som er skjult for våre øyne og som går ut over vår naturlige fatteevne. Men denne verdenen er uforgjengelig og derfor mye mer virkelig enn den synlige!
–Hvis du antok at du bare kunne skape deg verdier som hadde betydning i den usynlige verdenen – ville det ikke vært interessant? Ville det ikke vært viktig?

Å dø er som sengelampen som slukkes når morgenen gryr.

Den første død. Skriften taler om evigheten og om den første og den andre døden. Den første døden er den fysiske død, overgangen fra den synlige verden og inn i den verden som er usynlig for våre sanser. Å dø er som sengelampen som slukkes når morgenen gryr. Når da dagen begynner trer man inn i en mye større dimensjon enn det begrensete lyset av lampen på nattbordet.

Jesus sier blant annet: Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete! (Matteus 10,28). Og i Åpenbaringen 20,14 står om den andre døden, som er døden i ildsjøen.

Gehenna. Navnet «Gehenna» brukes om helvete i noen bibeloversettelser. Gehenna var en søppelplass ved siden av Jerusalem, hvor det bestandig brant et bål, og hvor søppelet fikk sin endelige plass. Som det står i Åpenbaringen 20 skal det også være slik mot slutten av denne jordens tid, på den ytterste dagen: Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

Ditt kall. Men det er ikke ditt kall å havne på søppelplassen! Du skal la deg utdanne for oppgavene i den kommende verden. Hvem som havner i ildsjøen leser vi i Åpenbaringen: Det er Antikrist og alle dem som har et navn som ikke blir funnet skrevet i livets bok.

Det er som for en møbelsnekker; Når han for eksempel har lagd et fint skap feier han sammen alle høvelsponene, sagmuggen og alle rester av treverk, og kaster det i ovnen. Han kan ikke bruke søppelet lenger. Men selve skapets skjebne starter først når det forlater snekkerverkstedet.

Vår tid på jorden er ikke noe annet enn vår utdannings- og formingstid

Vår tid på jorden. Vi kan sammenligne vårt liv her i denne verden med eksempelet med skapet som møbelsnekkeren lagde. Vår tid på jorden er ikke noe annet enn vår utdannings- og formingstid for de kommende, evige oppgavene som er lagt klare for oss.

Det står skrevet i Bibelen om at Gud, allerede før jordens grunnvoll ble lagt, la gjerninger klare og skapte oss for dem. (Efeserne 2, 10). Ved å gjøre disse gjerningene får vi allerede nå en del av evigheten inne i oss. Da blir vi evighetsmennesker! 

Redning fra den annen død

For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre, skriver Paulus i sjette kapittel i sitt brev til romerne. Derfor kom Jesus altså til jorden for å redde oss ut av denne døden, den evige fordervelse, og for alle som lyder ham blir Jesus opphav til evig frelse (Hebr. 5, 9). Derfor, de som tror på Jesus Kristus trenger ikke å frykte for døden.

Røveren på korset. Begivenhetene i de siste timene av Jesu liv viser tydelig at før han døde på korset sa han til den angrende røveren at han skulle bli med ham til Paradiset i dag. Han fikk ikke engang tid til å ordne opp i alle de gale tingene han hadde gjort i sitt liv. Men så stor er Guds kjærlighet.

Bruk livet ditt. –Hvor mye herligere blir det vel ikke da for deg når du begynner å rydde opp i ditt liv når du har omvendt deg av hele ditt hjerte!?
–Når du får ting i orden i ditt liv, så du lager et fundament for lydighet i Jesu etterfølgelse!? Og hvor mye mer verdifull blir da mennesker som begynner å fornekte seg selv og ikke lenger følger sine lyster, men som følger det som Guds ånd virker i deres indre!?

De som har overvunnet synden og har gjort Guds vilje skal oppstå.

De som skal oppstå. Slike som er korsfestet med Kristus og følger ham i hans fotspor, tross all motstand som reiser seg i dem mot Guds vilje, slike blir verdifulle i Guds øyne og skal ikke forbli i døden: De som har overvunnet synden og har gjort Guds vilje skal oppstå. (Romerne 2, 6-7)

–Forkort ikke din nådetid på egen hånd

Tiden som vi får lov til å tilbringe i vår kropp her på jorden blir også kalt «nådetiden». Gud har gitt oss tiden for å modnes for evigheten. Derfor får vi ikke lov til å forkorte denne tiden selv. Salmenes bok 31, 16 sier: I din hånd er mine tider. Redd meg fra mine fienders hånd og fra mine forfølgere! Og i kapittel 139, vers 16 står det til og med at I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. Det må vi huske når mørke skyer på sjelens himmel innhyller det klare synet i prøvelsesfulle stunder! Skriften forbyr oss å selv gjøre ende på våre liv (1. Johannes 3, 15).

Det å forlate vår jordiske kropp – i den første døden – er en del av livet. Men det eneste viktige er at den andre døden – den evige fordervelsen – ikke får noen makt over oss.

Vil du vite mer? Kontakt oss.