Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Elsk broderskapet!

Elsk broderskapet!

Skrevet av: Arild Tombre | Publisert: 22. mars 2011

Ja, slik lyder en kort formaning fra apostelen Peters første brev kap. 2, v. 17. Så får vi dermed vite at det i bibelsk forstand også er noe som kalles «broderskapet».Og dette er ikke noe hvilket som helst broderskap. Nei, det er her tale om de som helliggjøres. Se Hebr. 2,11. Jesus skammer seg ikke for å kalle dem brødre som lever i helliggjørelse, leser vi her. Dette gjelder alle kvinner og menn som lever dette livet.

Broderskapet er tilknyttet helliggjørelse

Hvordan kan jeg få del i helliggjørelse? er derfor betingelsen for dette opphøyede broderskap. Og helliggjørelse er nøye knyttet til broderskapet. Når vi i dette velsignede broderskap skal tjene hverandre, ikle oss ydmykhet mot hverandre, akte hverandre i ydmykhet høyere enn oss selv, alltid ha de andres gagn for øye osv., slik som Guds ord formaner til, ja, da får vi rikelig anledning til å se våre feil og mangler. Det vil si at vi får rikelig anledning til fortsatt helliggjørelse. Ja, i den grad at vi har god grunn til å si: «Hva skulle vi ha gjort uten broderskapet?»

Helliggjørelse er derfor betingelsen for dette opphøyede broderskap.

I broderskapet er det rikelig anledning til å bli betjent av sine medbrødre og -søstre og til å betjene andre. Rikelig anledning til å bli formant og til å formane andre. Og rikelig anledning til å ydmyke seg. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. 1. Peter 5,5. Ja, igjen føler vi trang til å utbryte: «Hva skulle vi ha gjort uten broderskapet?»
Og et av de sterkeste bibelske utsagn om broderskapet er apostelen Johannes' ord i 1. Johannes 3,14: «Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene.» Dette var det altså Peter uttrykte på denne måten: «Elsk broderskapet!» Og i Hebreerbrevet 13,1: «La broderkjærligheten bli ved!»

Broderskapet tåler ikke svik

Troskap er høyt opphøyet og skinner klart i en verden der det ikke er en selvfølge at en kan stole på hverandre.

Når vi nevner broderskapet, er det nærliggende å tenke på bl.a. Natanael, den disippel som Jesus spontant ga dette vitnesbyrd: Se, det er en ekte israelitt, som det ikke er svik i.» Johannes 1,48. Jesu Kristi broderskap består kun av slike «Natanaeler». I dette selskap kan en være trygg. Der råder oppriktighet og åpenhet og gjensidig tillit. Fine og evige bånd knyttes mellom disse disippelsjeler. Derfor synger vi i en sang om broderskapet:

«Ingen svik det tåler, nei kun troskap stor: Høyt opphøyet stråler det på denne jord».

(Herrens Veier, nr. 186)

Ja, troskap er høyt opphøyet og skinner klart i en verden der det ikke er en selvfølge at en kan stole på hverandre og ha tillit til hverandre. Disippelskap og broderskap er en og samme sak. Og det er ved korset, med en korsfestet egenvilje, vi kan oppleve et slikt høyhellig broderskap.

Vil du vite mer? Kontakt oss.