Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Fedrene og grunnloven

Fedrene og grunnloven

Skrevet av: Kåre J. Smith | Publisert: 17. mai 2015

Våre grunnlovsfedre la et svært godt fundament for Norge den 17. mai 1814. Vår nasjon har vokst seg sterk med et velfungerende demokrati, rettsstat og menneskerettigheter som fungerer i praksis.

Vi har fått et godt folkestyre med demokratiske flertallsvalg, men også med klare og gode rettigheter for minoriteter fra ulike land, kulturer og religioner. Makt vil ofte korrumpere (ødelegge/forderve), men mindretallet har likevel hatt gode vilkår i vårt demokrati. Landet har i mange år hatt en sterk folkelig opinion og politisk opposisjon som et korrektiv til makthaverne.

Vi har derfor mye å takke grunnlovsfedrene for! Men først og fremst takker vi dem for at vi som nasjon har kunnet «leve et rolig og stille liv i all gudsfrykt og sømmelighet» slik Paulus skriver til Timoteus: «Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker, for konger og alle dem som er i høy verdighet, for at vi kan leve et rolig og stille liv i all gudsfrykt og sømmelighet. For dette er godt og tekkelig for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.» 1. Tim. 2, 1-4.

Åndens lover

Det er ingen bedre måte å styre landet på enn ved et velfungerende folkestyre, bygget på en demokratisk grunnlov. Det er likevel enda viktigere at hver enkelt av oss troende kommer til et personlig liv med Kristus i Gud (Kol. 3, 3), som styres av en indre overbevisning ved Åndens tale om livets Ånds lover. Når salvelsen får talt og veiledet hver enkelt av oss i livets forhold vil våre liv bli salvet og velsignet fra Gud den Allmektige.

I mitt forhold til Gud er Jesus Kristus grunnvollen (1. Kor. 3, 11), og i det trosforholdet gjelder ingen demokratiske prinsipper. Mitt forhold til andre mennesker som også har et gudsforhold, kan heller ikke styres av politiske prosesser. Det er helt andre lover i Kristi legeme, og skal det legemet fungere må hver enkelt av oss ha forbindelse med hodet, som er Kristus. Det er dette våre fedre i Kristus har vært veivisere for. Dette åndssamfunn står ikke i motsetningsforhold til et lands demokratisk organiserte folkestyre, og vi sier ja takk til begge deler.

Verdigrunnlag

Vi har de senere år også fått svært mange nye landsmenn og mange etniske nordmenn krever til stadighet at våre nye landsmenn bedre skal integreres eller assimileres. Fordi våre nye landsmenn ofte har andre verdigrunnlag vil en slik integrering ikke være mulig uten gjensidig respekt for hverandres verdigrunnlag. Her taler vi av erfaring. Vi har som menighet beflittet oss på å være en integrert del av det sekulære samfunn og har tatt sterk del i samfunnsoppgaver gjennom vår 100-årige historie. Vi har likevel i perioder merket forakt for vårt verdigrunnlag, selv om dette bygger på de samme verdier som våre grunnlovsfedre. Som menighet har vi derimot vært i mindretall og det har ikke alltid vært like lett å bli respektert for vår gudstro og evangelieforståelse.

Be for landet du bor i

I alle disse vekslende tider har vi fått nåde til å følge apostelen Peters formaning i hans første brev, kap. 2, vers 17: «Ær alle, elsk broderskapet, frykt Gud, ær kongen!» En slik innstilling og livsforståelse har gjennom mer enn 100 år vært med på å bygge gode, mellommenneskelige relasjoner både privat, jobbrelatert og menighetsmessig, til velsignelse for våre barn, unge og eldre.

La oss derfor fortsatt gjøre bønner for alle dem som er i høy verdighet og være takknemlige for hvor godt vi har fått det i dette landet. Vær med å be for det land du bor i! Gud velsigne og bevare landet vårt!

 

Kilde: Skjulte Skatter, April 2010
© COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY | brunstad.org 

Vil du vite mer? Kontakt oss.