Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Hva betyr julen for oss?

Hva betyr julen for oss?

Skrevet av: Tomas Nilsen | Publisert: 11. desember 2014

Vi ønsker hverandre en fredelig jul. En velsignet jul. Men hva var det egentlig Jesu budskap var? Har vi sett det fantastiske tilbudet han kom med?

Vi gir og får gaver. Begge deler er det glede ved. Gøyest er det å gi. Det var nettopp det Jesus gjorde. Han gav seg selv som en gave og et offer. Jeg kan også være som en gave for de andre hele året!

Vi feirer at Jesus ble født inn i verden. Gud viste sin kjærlighet til oss, ved å sende sin Sønn til menneskene, for å fri oss ut fra synden. (Johannes 3,16) Hva betyr dette for oss?

Jesus ble også fristet til å svare igjen…

Jesus vokste opp i en familie, på samme måte som du og jeg. Han ble fristet til å svare igjen med samme mynt, når noen provoserte han. Han valgte i stedet å fornekte sin egen vilje, gang på gang. (1. Peter 2,23) Satans makt ble knust ved dette som Jesus gjorde, hver dag i sine hverdagslige situasjoner.

Jesus vokste opp i en familie, på samme måte som du og jeg.

Hva gjorde Jesus i disse situasjonene? Jesus tok et oppgjør med selve tanken som kom opp. Roten til synden, som bor i alle mennesker. Hver gang han ble fristet til å synde, så ba han om hjelp til å velge Guds vilje i stedet. Han valgte det gode hver eneste gang. Dette var ingen lett kamp, men han gjorde det for oss. Slik gav han seg selv som en gave, og det at han ble født til jorden for å gjøre denne gjerningen, feirer vi nå i julen.

Tenk hvilken muligheter dette gir oss i våre forhold. Vi er også mennesker, med den samme naturen som Jesus hadde da han var et menneske på jorden. Det naturlige for oss er å synde, gi etter for lystene våre. Svare igjen, bli sur, fornærmet, irritert. Men han banet en ny og levende vei, så levende at vi kan følge etter i dag!

Ikke skjelle igjen, men bare velsigne! Er dette virkelig mulig, kan du si?

Når vi leser Det Nye Testamentet, så finner vi svaret; Ja, det er mulig. Jesus hadde Den Hellige Ånd med seg, og ble kraftig styrket. Nå har vi ved ham, fått dette fantastiske tilbudet om å følge etter i hans fotspor. Vi kan også få Den Hellige Ånd, som viser oss hvilke tanker og reaksjoner vi må kjempe imot. Han styrker oss, og leder oss fremover mot et mer og mer seirende liv.

Julens beste tilbud!

Tenk på det, at det er fullt mulig å overvinne synden i våre liv! For et tilbud!

Selveste Jesus, Frelseren. Han kan bli vår personlige forløser og frelser. Hvilken mulighet det er, til å få et liv fylt med glede og godhet. Vi kan bli en gave for de andre, alltid, ved å leve dette livet her. Vi kan alltid være god og mild, som ham! Er dette noe du ønsker deg? Med julen følger dette tilbudet til oss, og tar vi imot, får vi Jesus som følgesvenn hele veien frem til himmelen.

Nå har vi ved ham, fått dette fantastiske tilbudet om å følge etter i hans fotspor.

«For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd.» (Hebreerne 4,15)

Det er alltid godt å ha med en kjentmann, når vi skal gå på ukjente stier, ukjente forhold. Julebudskapet er derfor et frigjørende budskap. Synden skaper splid og ufred, men mennesket Jesus seiret over all synd, og inviterer oss til å følge etter.

Spørsmålet er bare: Tar vi imot tilbudet?

Vil du vite mer? Kontakt oss.