Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Jesus kan helbrede sjelen din

Jesus kan helbrede sjelen din

Skrevet av: Finn Risa | Sted: Melbourne, Australia | Publisert: 14. juni 2010

Jesus kom ikke for de «vellykkede» og «friske», men for de som er syke.

Jesus blir betegnet som den store sjelelege, dvs. han kan helbrede – både sjelen og kroppen. Mange er de som har fått oppleve Jesu helbredende kraft når det gjelder sin syke kropp. Men tenk at Jesus kan også helbrede vår sjel!

Hjertet bevares mot hat og bitterhet 

Mange går med smertefulle sår og arr etter tidligere vonde opplevelser. Det kan være triste forhold i barndommen eller i tidlig ungdom. Noen sår kan være selvforskyldt, mens andre kan være påført av andre mennesker.
Jesus sier selv i Bibelen at «det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt» (Matt. 9, 12).

Jesus kan lære oss å tilgi alt det onde andre mennesker har gjort mot oss. Da velger vi ikke å holde noe bebreidelse mot noe menneske, selv om det ikke fritar dem fra ansvar for sine egne handlinger. På den måten kan vi selv komme til forlikelse med Gud og helbred fra vonde opplevelser og minner, ja, vi kan bli bevart med et hjerte som er fri for hat, bitterhet og kulde.

Et helt nytt liv

Men mange «sår» er forårsaket av oss selv og våre egne dårlig valg. Disse sår kan også Jesus helbrede. Dersom vi oppriktig angrer det gale vi har gjort og de dårlige valg vi har tatt, vil Jesus med glede tilgi oss og fjerne all vår syndeskyld og dermed det såret som skyldfølelsen er. Vi kan gjøre opp våre saker overfor andre mennesker som vi evt. har påført lidelser, tap eller skade, få tilgivelse og kan da stå renset og rene i stand til å leve et helt nytt liv!

Selv etter at vi begynner å leve et helhjertet kristenliv, vil vi også oppdage at det bor onde tilbøyeligheter (tendenser) inni oss. Følger vi disse vil vi igjen bli syke og få mange nye sår. Men også disse onde tilbøyelighetene kan Jesus som vår sjelelege helbrede oss fra. Ved å følge hans livgivende anvisninger beskrevet i Bibelen, vil vi oppleve at vi helbredes mer og mer fra det onde som bor i oss. Vi blir i stand til å leve et liv der bare det gode kommer fram fra oss, f.eks. takknemlighet istedenfor irritasjon, mildhet istedenfor harde ord, sannhet og ærlighet istedenfor løgn og hykleri og bedrag.

Jesus har lovet oss at han vil gi oss liv i overflod. For et liv! For en framtid!

Vil du vite mer? Kontakt oss.