Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Mer enn loven

Mer enn loven

Skrevet av: Joop Neinders | Publisert: 8. juni 2013

Hvem elsker sannheten i den grad at vi gjerne vil følge Jesu ord, selv om det koster oss alt?

Vi kan tjene Gud på mange måter. Som mennesker liker vi å føle oss trygge og sikre. Vi vil gjerne ha følelsen av at vi gjør det riktig. I sitt ord har Gud gitt oss flere regler eller lover, med løfte om at den som holder dem skal leve. Disse lovene gir et bra resultat, og kan lett gi oss følelsen av trygghet og sikkerhet.

Alt dette har jeg holdt, svarte den unge mannen. Hva er det da jeg mangler? (Matt. 19,20).

Et eksempel på dette er den rike unge mannens liv fra Matteus 19,16-26. Han hadde holdt alle lover, og fått et godt liv. Ingen kunne peke fingeren på ham. Han holdt budene, og på utsiden så alt bra ut. Alle mennesker kan se det, og derfor har de lett for å si at man gjør det bra. Ser man rundt seg, da ser man andre mennesker og andre kristne som er mye verre enn seg selv, og ens følelse av tilfredshet blir enda sterkere. I denne tilfredsheten er vi ikke Jesu disipler, for han sier at vi skal hate til og med vårt eget liv (egenviljen) for å kunne være hans disippel.

Det var noe mer

Men allikevel var det noe spesielt med den rike unge mannen. Da han så og hørte Jesus, kjente han at det var noe mer. Mange «gode kristne» merker ikke det lenger. Deres gode gjerninger og deres iver for Gud forblinder dem slik at de ikke kjenner at Jesus vil fortelle noe mer. De holder jo alle lover, og på utsiden er de meget ivrige for Gud. De evangeliserer, de organiserer bibeltimer, ungdomsarbeid og masse gode saker. Er ikke det viktig?

Jo, men innenfor alt det gode vil Jesus gjerne fortelle oss noe. Er det da så enkelt, det som Jesus har å si? Nei, for Jesus vil vise oss noe som ikke er fullkomment enda, han vil vise oss synden som enda ikke er oss bevisst. Han viste den rike unge mannen at han var bundet til pengene sine. Loven kunne ikke vise ham det, fordi loven sier at man skal gi tiender, og det hadde den unge mannen alltid vært trofast til å gjøre. Dessverre gikk den unge mannen da bedrøvet bort.

Er du villig?

Hvem av oss er villig til å gå lengre enn den rike mannen når Jesus taler til oss? Hvem av oss kan Jesus føre til lys over synden som bor i vårt menneske? Hvem elsker sannheten i den grad at vi gjerne vil følge Jesu ord, selv om det koster oss alt? De som tar imot lyset, kommer til utvikling i Kristus. Slike personer er ikke under loven, fordi de ledes av Ånden. De er Jesu sanne disipler, fordi de hater til og med sitt eget liv (Luk. 14,26). Hos dem forandres det innvendige, fordi de blir fornyet dag for dag, slik som Paulus skriver blant annet i 2. Kor. 4,16: Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag.

Vil du vite mer? Kontakt oss.