Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Vårt hjertes bolig

Vårt hjertes bolig

Skrevet av: Aksel Johan Smith | Sted: Norge | Publisert: 19. august 2010

I 1947 skrev Aksel Johan Smith følgende stykke til bladet Skjulte Skatter. Stykket beskriver hva Gud kan gjøre med tankene til et menneske, og oppgløder leseren til å få del i de samme tankene som Jesus hadde.

«Gud ser til hjertet, og hva ser han der inne? Når Jesus så inn i fariseernes hjerter, da så han dødningeben, rov og griskhet, hykleri og urettferdighet og alle slags vederstyggelige ting. Matt. 23,25–28.

Menneskene så ingen ytre herlighet ved Jesus, men om plutselig hans hjertedør var blitt åpnet for deres øyne, så ville de ha blitt blendet av den overvettes rike herlighet som var der inne. Da ville de ha sett gudesønnen i sin kraft og herlighet vandrende omkring i sitt hjertepalass.

Hva inntrykk ville menneskene få om de plutselig fikk se inn i vårt tankeliv, inn i våre hjertekammere? Om de kunne gå fra rom til rom, hva ville de få se? — Ville dine motstanderes hjerter smelte om de fikk se inn i ditt hjertes bønnekammer, og der se veggene tett innrisset med navn, og da også finne sine egne navn dypt innrisset med kjærlighet og omsorg? Eller kanskje de der bare fikk se din families navn og noen få navn av dine beste venner, kanskje også svakt innrisset, eller kanskje de fikk se inn i et mørkt og kaldt rom hvor de så vidt kunne se noen få rester etter noen utviskede navn?

Ville de bli slått av forundring når de fikk komme inn i fredens kammer og fikk kjenne den velsignede himmelske fred som var der inne?

Hvordan ville det være å se inn i rettferdighetens og kjærlighetens saler? Ville de se veggene fullt besatt med alle slags vemmelige avguder likesom Israels eldste hadde det i sine hjerter? Esek. 8,10 og 14,3. Eller ville de se veggene fullt besatt med kjærlighetens og rettferdighetens lover, risset inn med Jesu egen hånd, og se Faderen og Sønnen sitte ved din side for å holde nattverd med deg? Hebr. 10,16. Joh. 14,23. Åp. 3,20.

Ja, store ting kan Herren gjøre med et menneske. Han kan frelse, omskape og forvandle oss. Han kan rense våre hjerter og pryde vårt hjertes bolig med de kosteligste ting. Vi bærer huset med oss hvor vi ferdes, en fredens bolig midt i denne urolige og bekymringsfulle verden. En bolig som ingen makt på jorden mot vår vilje kan trenge inn i og ødelegge.

Men hvor mange uhyggelige og farlige hus er det ikke. Glytter man litt på døren, hopper det ut alle slags stygge kryp. Giftige slanger rekker ut sin tunge og sprøyter ut sin drepende gift. Godt ville det være om slike hus bar store og tydelige varselsskilt, da hele deres livsområde er livsfarlig p.g.a. de mange stygge fallgruber.

Ødeleggelse komme over dem! La dem fare levende ned i dødsriket! For ondskap hersker i deres bolig, i deres hjerte, sier David. Salme 55,16.

Det er de rene av hjertet som får se Gud og får råd fra hans øye. Så lenge Israels eldste hadde avguder i sitt hjerte, ville Herren ikke la seg spørre av dem.

Bevar ditt hjerte fremfor alt det som bevares, for livet utgår fra det. Ordspr. 4, 23.

Vårt hus skal være grunnlagt på toppen av Herrens berg, og hele dets område rundt omkring skal være høyhellig. Esek. 43,12.»

 

© COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY | brunstad.org

Vil du vite mer? Kontakt oss.