Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Dagligdagse ting, evig betydning

Dagligdagse ting, evig betydning

Skrevet av: Bessie Wong | Publisert: 3. september 2014

Når Ninni forsto hva det faktisk betød å følge Jesus, ble dagliglivet hennes mer interessant og meningsfylt enn hun noen gang kunne ha forestilt seg. 

25-år gamle Ninni Nordstrom fra Finland kan klart og tydelig se for seg dagene da hun ble født på ny, og den dype og store gleden hun opplevde.

– Jeg var universitetsstudent på den tiden. Og en gang kom ei jente bort og spurte om jeg var forelsket, eller hadde funnet meg en kjæreste, for jeg så så lykkelig ut! Ninni klarer ikke la være å le når hun forteller dette. – Jeg sa ikke så mye da, men jeg tenkte for meg selv: Det har faktisk skjedd noe mye større. Jeg har funnet Jesus!

Å finne Jesus

Lenge følte Ninni at noe måtte forandres i livet hennes.
– Alt jeg gjorde, gjorde jeg for meg selv: jeg jobbet bare for meg selv, jeg studerte for meg selv, jeg lagde mat og handlet til meg selv... Dagliglivet hennes manglet mening, og hun følte seg konstant tom. 

Hvis Jesus kommer tilbake i dag eller i morgen, kommer han ikke til å ta meg med!

I løpet av studiene sine i Hamar, hjalp noen samtaler med en kristen venn Ninni med å se hva hun hadde manglet. De snakket mye sammen om kristen tro, og om de siste tider. En tanke begynte å demre for henne: Hvis Jesus kommer tilbake i dag eller i morgen kommer han ikke til å ta meg med!

Da visste hun hva som måtte gjøres.

Hvem er han?

Ninni tok en radikal samtale med Gud, og omvendte seg bestemt fra alt hun visste var galt. Sann fred kom inn i hjertet hennes, og hun kunne smile av lettelse fordi hun visste at det ikke fantes noe mer å gjemme bort for Gud. Ninni var klar for å finne Guds vilje og leve etter den. Men hun visste ikke hvor hun skulle begynne; hun kunne ikke finne ut hvem Jesus var.

– Noen folk sa at Jesus var Gud, noen sa at han var et menneske, noen sa at han var noe midt imellom, hadde Ninni hørt. Og hun visste ikke hva hun skulle tro. Hun ba og søkte iherdig, og til slutt bestemte hun seg for enkelt og greit å gjøre akkurat som det sto i Bibelen, og se hvor det ville lede.

Ninni hørte om Den Hellige Ånd fra noen av de kristne vennene sine, og innså at hun manglet ham i livet sitt. Hun ba om, og fikk Den Hellige Ånd, og plutselig var det som om sannheten i Guds ord begynte å bli klar for henne. En av tingene hun skjønte var at: 

Jesus var et menneske som oss, og han var prøvd og fristet som oss. Men han gjorde aldri det som var synd, han gjorde alltid Guds vilje i stedet.

Et slikt rikt liv

Det var da at Ninnis hjerte nesten sprakk av intens glede!
– Jeg var så glad fordi jeg fikk en oppskrift (instruksjoner) for hvordan jeg skulle leve etter Guds ord. Ansiktet hennes stråler når hun husker tilbake på hvordan det føltes. – Det var så klart at jeg bare måtte gjøre som Jesus gjorde, fornekte meg selv og gjøre Guds vilje. Da kan jeg følge Jesus.

Livet handler ikke lenger bare om materielle ting, maten hun spiser og bøkene hun studerer. Men det har blitt mer og mer interessant, for Ninni fant evig mening i mange daglige detaljer som hun aldri tenkte på som betydningsfulle før! 

–Det var så klart at jeg bare måtte gjøre som Jesus gjorde, fornekte meg selv og gjøre Guds vilje. Da kan jeg følge Jesus.

– Jeg er den mennesketypen som blir fort stresset – for eksempel i forkant av eksamener. Så når jeg ble fristet til å bekymre meg for eksamener kunne jeg lære å tro på Gud og være fri fra bekymring. Hun husker tilbake. – Jeg delte et hus med andre studenter, og kunne bli irritert når de andre ikke gjorde oppgavene sine i huset. Da så jeg at jeg kunne fornekte meg selv, og bli fri fra irritasjon også!
Hun var så glad for å finne ut at hun kunne gjøre Guds vilje, og bli fri fra synden selv i disse små tingene i livet. – Livet blir så rikt! utbryter hun.

Tid «i himmelen»

Ninni begynte å gå på møter i Brunstad Kristelige Menighet (BKM), og fant mennesker med den samme troen. Alt hun hadde lyst til var å lese i Bibelen og ha åndelig samfunn med kristne venner.
– Det var det beste jeg kunne tenke meg å gjøre, følte hun. Alt virket enkelt sammenlignet med fortiden. På dager hvor hun følgte seg fysisk sliten, var det som om hun fikk ny styrke og ble en ny person når hun deltok på aktiviteter eller til og med dugnader i menigheten. 
– I et halvt år var det som om jeg var i himmelen, ler hun. Faktisk var hun så begeistret over frelsen sin at hun nesten glemte at hun hadde praktiske ting å ta seg av, og hun inrømmer at det nesten var et mirakel at studiene hennes gikk bra det året. 

Senere skulle Ninni oppleve tider som var mindre behagelige for følelsene hennes: Gud ledet noen ting i livet hennes inn på andre stier enn hva hun hadde forventet. Hun måtte kjempe mot anklageren – Satan – som prøvde å minne henne om feil hun hadde gjort i fortiden. Og noen ganger måtte hun kjempe mot negative følelser som ville drukne henne og hindre henne i å se fram mot sitt himmelske kall.

Hun har også måttet innse at hun trenger å fortsette å være lydig mot Guds vilje, og holde fast på troen på sitt evige håp, uavhengig av hvordan følelsene hennes forandrer seg. Når lydigheten bærer frukter i form av guddommelige dyder, fører det til en enda dypere glede, opplever Ninni.

De var imidlertid ikke på noen måte mindre viktige enn noen andre utviklingsfaser en kristen må gå igjennom, detidlige dagene da Ninni ble kjent med Jesus. Den tiden var som en gave fra Gud, som bekreftet valget hennes, og som gav henne en mektig start på sin kristne vandring. Hun er overbevist om at dette er en livslang vandring, som etter hvert vil lede til full modenhet i Kristus, og til slutt, evig liv!

 

Vil du vite mer? Kontakt oss.