Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

– Det gjør en glad å være kristen

– Det gjør en glad å være kristen

Skrevet av: Louise Nielsen | Sted: Holstebro, Danmark | Publisert: 26. januar 2011

Små daglige nedturer er hverdagskost for det moderne mennesket. Humøret avhenger av mange påvirkninger utenifra, og det kan svinge opp og ned. Men kan man være herre over sitt humør, så det ikke styrer livsgleden? Lever det mennesker som makter å være glade på tross av motgang og store utfordringer?

Gjennom nettverk og felles bekjente har det kommet oss for øre at den 32-årige danske håndverkeren John Østermark Larsen ikke er mulig å bringe ut av fatning. Det sies om ham at han alltid er glad. Vi bestemmer oss for å finne ham og få en forklaring på hvordan man alltid kan være glad. 

Før møtet med hovedpersonen bestemmer vi oss for å ta en prat med Johns kone, Lise. Hun kan vitne om en livsglad og aktiv ektefelle. Lise forteller at John er eldst i en stor søskenflokk og derfor har vært vant til å ta ansvar for sine yngre brødre og søstre.
– John er en glad giver av alt det han råder over – både tid, penger, krefter og omsorg. Dessuten er han meget engasjert i aktiviteter på alle nivåer i menigheten, informerer hun. I sin sparsomme fritid sykler han og kjører gjerne 50-100 km på en kveld. Han arrangerer sportsaktiviteter og turer for lokalmenighetens unge og er en trivselsfaktor i sin omgangskrets, forteller Lise begeistret om sin mann.

 

Vi ser frem til å treffe denne livsglade mannen og tropper opp på en byggeplass hvor vi aner konturene av et to-etasjes hus. Flere håndverkere går frem og tilbake, og arbeider på bygget. En av disse håndverkerne går og plystrer. Det må være John. Når vi nærmer oss ser han smilende på oss og rekker frem en stor, skitten neve.
– Goddag og velkommen. Hva kan jeg hjelpe dere med?

Vi forklarer at vi ønsker et kort intervju og forventer at han sier nei. Men straks viser han oss inn i en stor, moderne arbeidsbrakke. John setter over kaffe. Nå begynner en veldig interessant samtale med utgangspunkt i hans glede.

– Jeg prøver alltid å tenke bevisst på noe som gjør meg glad. Jo mer man tenker på hvor godt man har det, og hvor heldig man er, jo gladere blir man, sier han og fortsetter: Glede har noe å gjøre med hvilket fokus man har. Følelsene svinger jo for alle mennesker, men jeg tror at det er mulig alltid å være glad. Det er min løsning, og den har jeg fra Bibelen, som sier: «Vær alltid glade!», sier han og uttrykker viktigheten for ham i å adlyde dette budet.Kaffen er ferdig, og John serverer. Vi vil gjerne vite hvilken innflytelse budet har på Johns følelser, og om han går rundt og fortrenger dem. Til det sier han:
– Jeg har bestemt at mine følelser ikke skal bestemme over mitt liv. Hvis man f.eks. sier: «Jeg føler at alle er imot meg», så sier man jo faktisk at det er følelsene som bestemmer over ens liv. Det er lett å fokusere på hvor vanskelig man har det i stedet for hvor godt man har det. Det er mange ting man kan være lei seg for – men det er flere ting man kan være glad for. Det å være glad er noe jeg øver meg i, og det kan jeg alltid bli bedre til, forteller John med et smil om munnen.

– Hvis man virkelig er en kristen, så er man alltid glad

Vi kommer inn på emnet tro, fordi John selv nevner Bibelen. John mener at man alltid kan være glad som kristen, fordi alt det man tenker og gjør gir en mening. 

– Det gjør en glad å være kristen, sier John begeistret og fortsetter: Hvis man virkelig er en kristen, så er man alltid glad. Å være kristen er å ha Gud i tankene, og Gud har gitt oss verktøyene til alltid å være glade. John nevner et ord som han ofte har tenkt på: Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Salm. 1,1-2.

– Hvis man altså har sin glede i Herrens lov, da blir man lykkelig. Det er en sterk kraft i å være glad, en kraft vi har fått fra Gud. Hvis du kan vinne over å være nedtrykt, så har du fått en fantastisk kraft, forklarer John.

Men hvordan ble John overbevist om å gå på denne gledens vei? John forteller at han som ung ble mer og mer involvert i menigheten. Etter hvert erfarte han at det er opp til det enkelte menneske selv å være herre over hvordan dagene arter seg og hvilken livsglede man har. John forteller at tingene ikke alltid går hans vei. Men det han kan styre, og det som han har innvirkning på, er tankene.

– Hvis jeg tror på Guds ord, som sier at jeg skal få et lykkelig liv, så blir jeg lykkelig. Alt Guds ord har en utrolig klarhet og enkelhet, og er man mottagelig for hjelp, så er det en enorm hjelp i Guds ord. Man kan f.eks. bli fri fra forventninger. Man kan ha skjulte forventninger til andre, og når de ikke blir innfridd, så blir man litt irritert. Men når jeg sammenligner meg selv med Guds ord, forstår jeg at det er feil å stille krav. På den måten gir jeg de andre frihet til å ta sine egne valg, og de slipper å høre på at jeg er gretten. Samtidig blir jeg lykkelig, fordi mine følelser ikke styrer meg. Jeg har en langt høyere og mer stabil dagsorden for mine tanker og den er i overensstemmelse med Gud og hans ord. Den kan ikke bare plutselig rokkes, sier John bestemt.– Hadde det ikke vært for evangeliet og den hjelpen som jeg har fått av Gud, så hadde jeg ikke vært glad nå. Derfor er det stor grunn til å være fylt med glede, avslutter John.

Vi har kommet til veis ende med vårt intervju. Vi pakker sakene og mens vi forlater byggeplassen går John tilbake og tar fatt på arbeidet sitt igjen. Han gjenopptar plystringen sin. 

Vil du vite mer? Kontakt oss.