Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Himmelske forventninger

Himmelske forventninger

Skrevet av: Janne Epland med Grethe Slabbert | Publisert: 2. mars 2015

De fleste har mange krav og forventninger til hvordan livet skal foregå. Hvor man skal jobbe, hvordan vennekretsen skal se ut, at man skal gifte seg, få barn. Alle disse jordiske forventningene ligger på tynn is, som kan gå i knas når som helst.

Grethe er en jente som også har store forventninger til livet. Hun har himmelske forventninger.

«Himmelske forventninger skuffer aldri! Det er fordi de er i harmoni med Guds plan for meg. Det er at jeg skal bli lik Jesus. Planen hans er at jeg skal bli fri fra irritasjon, sinne, det å være bundet av mine følelser og lyster.

Jeg har forventinger til at jeg kan få seier over det jeg kjemper i mot, slik som Jesus.

Hvis jeg skal bli som Jesus, så må jeg kjempe imot den sammen synden som han gjorde. Han var jo også et naturlig menneske som meg, men han syndet aldri. Han ble fristet, men sa alltid nei til synden.» Grethe forklarer at det virkelig er mulig å følge Jesus.

Romerne 5,2-3, beskriver dette håpet: «Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss også av trengslene. For vi vet at trengselen virker tålmodighet.»

Hvordan skal jeg kunne synde mot Gud?

Hun forteller at Den Hellige Ånd veileder oss i de helt hverdagslige situasjonene. Det er der mulighetene ligger, til å bli som Jesus.

«Noen ganger er man i en samtale, og man kjenner at den ikke er bra. Det kan være baksnakking eller noe annet som ikke er godt. Når jeg kjenner at dette ikke er riktig, og jeg blir bevisst den tanken, da må jeg stå opp og gå bort, slik at jeg kan bevare et rent hjerte. Hvis jeg er sterk nok så kan jeg også si ifra. Det er Den Hellige Ånd som taler til meg da, og det gjelder å være lydig og gjøre det han sier meg. Dette er noe som får meg nærmere å bli lik Jesus.

Når jeg ydmyker meg under Guds vilje, så har jeg forventinger om at jeg skal bli lykkelig her, og så lykkelig i evigheten.

Ofte når jeg blir fristet, så kommer det et ord til meg som jeg har lest eller hørt før. Verset om Josef, som sier ‘Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskapen og synde mot Gud?’ (1. Mosebok 39,9) har hjulpet meg mange ganger.

Det er for eksempel så lett å få store tanker om meg selv. Hovmodstanker. Kanskje jeg har fått komplimenter for noe jeg har gjort, og det blir det eneste jeg går og tenker på. Kanskje jeg til og med begynner å tenke dårligere om de andre, og setter meg selv over dem. Men da kan jeg ta det verset. Det gir meg en veldig tydelig retning, og det gir meg en løsning. Med Guds hjelp og kraft forkaster jeg de tankene.

Mitt håp er å bli forvandlet

Når jeg ydmyker meg under Guds vilje, så har jeg forventinger om at jeg skal bli lykkelig her, og så lykkelig i evigheten. Jeg har forventinger til at jeg kan få seier over det jeg kjemper i mot, slik som Jesus. Det er himmelske forventninger!

Mitt håp er å leve et helt rent liv. Å ha en god duft, slik at alt som kommer fra meg har en god duft. Mitt håp er å bli forvandlet.»

«…Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt.» Romerne 5,4-6.

 

Vil du vite mer? Kontakt oss.