Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Kristendom – mer enn ritualer

Kristendom – mer enn ritualer

Skrevet av: Elise Davatz | Sted: Sonnmatt, Sveits | Publisert: 21. mai 2015

– Gud har tatt seg av framtidsplanene mine og jeg trenger ikke å bekymre meg lenger!

Marianne Zinsli forteller. Det er en varm atmosfære som møter oss i den koselige stua med svak belysning. Vi treffer 30-åringen i en liten landsby nordøst i Sveits. Hun ble kjent med Brunstad Christian Church for cirka ti år siden.

Livet hennes var perfekt. Drømmejobben som lærer var i boks og hun hadde mange venner. Familien støttet henne og var der når det trengtes. Hun var livsglad og engasjert i frivillighetsarbeid i nærmiljøet. Livet hadde en mening. Hun hadde alt...

...bare ikke Gud. Jovisst kjente hun til messer og ritualer. Men et personlig liv med Gud? Det var fremmed for Marianne.

– Kan jeg innfri forventningene til venner og familie? Finnes det et liv etter døden?

– Jeg visste jo at det fantes en Gud der ute et sted, men vi snakket aldri om det. Det var liksom ikke så viktig. Hun var opptatt av å planlegge livet perfekt og merket at hun møtte bekymringer.
– Kan jeg innfri forventningene til venner og familie? Kommer jeg til å finne den store kjærligheten? Finnes det et liv etter døden?

Hun ble kjent med Brunstad Christian Church gjennom en i klassen. Det begynte med nysgjerrighet, fortsatte med interesse og i dag er det livet hennes.

Det begynte med nysgjerrighet, og i dag er det livet hennes.

– Jeg følte aldri press da jeg ble kjent med Brunstad Christian Church. Det jeg møtte var livsglede og håp. Det var imponerende å se hvordan menneskene omgikk hverandre. Ingen hadde krav eller forventninger til de andre. Det var som om jeg ga fra meg noe tungt og endelig fikk øye på hva jeg manglet i livet mitt.

Et kapittel i Bibelen (Salme 23) ble veldig klart for henne i denne tiden og har siden vært til hjelp:

Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver m
itt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Gud og hans Ord har siden blitt et naturlig følge i hverdagen hennes. Møtene og aktivitetene i regi av Brunstad Christian Church er som en kilde av kraft og glede for henne.
– Vi kan gi livet vårt for Gud. Egne planer og forestillinger kan vi overlate ham. Slik får jeg hjelp i mitt eget liv og får så mye å gi til andre!

I dag føler Marianne at hun har kommet trygt i havn.
– Jeg vil bruke livet mitt på å gjøre Guds vilje. Slik blir jeg mer og mer lykkelig.

Hun trodde livet var perfekt. Men det ble enda bedre. 

Vil du vite mer? Kontakt oss.