Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Min vei til Gud og veien videre derfra

Min vei til Gud og veien videre derfra

Skrevet av: Jana Chavdar | Sted: St. Petersburg, Russland | Publisert: 30. desember 2014

Olga Fadjeva vokste opp i Sovjetunionen, hvor Guds ord ble regnet som eventyr. Fra barndommen av hadde hun en trang etter å gjøre det gode, og velge rett. Men hennes erfaring var at folk flest var mer opptatt av å samle til seg selv. Dette trykket henne ned, og hun trakk seg inn i seg selv.

Hvorfor er jeg født, hvis det ikke betyr noe hvordan jeg lever?

«Hvorfor er jeg født?» var et retorisk spørsmål Olga ofte stilte seg selv. «Hvorfor er jeg født, hvis det å være god og rettferdig ikke er noe som betyr noe?».

Hun var 32 år da hun leste i Bibelen for første gang. Det ble en åpenbaring for henne da hun leste at vi er skapt til gode gjerninger. (Efeserne 2,10) Det er det som er Gud til velbehag, og det var det Jesus ville og gjorde.

«Hvorfor er jeg født, hvis det å være god og rettferdig ikke er noe som betyr noe?»

«Jesus ville det samme som jeg vil, det gode! Det ble en veldig glede for meg! Dette hadde jeg aldri hørt om før. Jeg kjente at dette var for meg. Dette var noe jeg kunne identifisere meg med, noe jeg hadde lett etter så lenge.»

Gud viste meg både smerten i meg og utveien fra den

Ett år senere kom Olga i kontakt med en forsamling som forkynte det hun hadde lett etter. «Jeg husker at da jeg kom, så viste Gud meg at jeg hadde mye angst, redsel, og smerte – at jeg ikke hadde plass til glede og fred i livet mitt. Det var som en dyp brønn uten bunn.»

Det står i Matteus 11, 29-30: «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.» Dette skjedde i Olga sitt liv, det vitner hun klart og tydelig om. Hun forteller at da hun hørte om ydmykhet, å bøye seg under Guds vilje i full tro på ham, så fant hun endelig fred og hvile i sitt liv.

«Det er lenge siden jeg har følt på frykt, nå kjenner jeg kun håp!»

«Det er lenge siden jeg har følt på frykt, nå kjenner jeg kun håp! Jeg vet hva jeg må gjøre! Jeg vet en vei som frigjør meg fra frykt, og fra smerte. Ekte kjærlighet og håp, er det bare Gud som kan gi. Og noe bedre enn det finnes ikke. Det jeg ønsket, og håpet på i min barndom, det aller beste, det har jeg funnet hos Gud!»

Stoler jeg på meg selv eller på Gud?

«Først forsøkte jeg å bruke Guds ord etter min egen oppfatning og forståelse av godhet og rettferdighet, men jeg fikk det ikke til.»

Hun ville veldig gjerne slutte å synde, men hun kjente at alt det hun prøvde å gjøre med sin egen kraft ikke lykkes.

«Man må bare stole på Gud, og hans Ånd. Det er lett å tenke at det ikke er mulig for meg. Men det står også i Bibelen at Gud har nok kraft til å gjøre oss helt fri fra synden. Men da må vi tro på Gud. Tro – det er å stole på Gud i alt! Å stole på er blitt et nøkkelord for meg. Da lykkes det.»

Å komme inn i en videre utvikling – Gud vil forvandle oss!

Det ble en åpenbaring for Olga at hun ikke bare skulle glede seg over det Gud hadde gjort for henne, men virkelig være våken og bevisst slik at hun kunne komme inn i en vekst og en utvikling.

«Jeg seiret. Jeg ble fri!»

«Jeg merket at mine egne tanker og lyster stadig ville komme opp, for eksempel å si noe ondt til noen. Når jeg da sa nei til det, med Guds hjelp og kraft, så forsvant tungsinnet og mismotet i det forholdet jeg stod i! Jeg seiret. Jeg ble fri!»

Når jeg faller i synd, selv om jeg ikke ønsker det…?

«Det har også vært forhold hvor jeg ikke har holdt ut, men jeg har alltid kunnet åpne mitt hjerte for Gud. Og det er veldig viktig, å virkelig oppriktig omvende seg, og ikke bare si noen tillærte fraser. Gud elsker de oppriktige av hjertet. Jeg kan reise meg rett opp igjen, der jeg ikke klarte å la være å synde, angre min synd og fortsette å kjempe. Være klar til å velge rett neste gang!»

I dag er Olga 55 år, og hun ser lyst på fremtiden! Erfaringene frem til i dag gir kraft til veien videre.

Vil du vite mer? Kontakt oss.