Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

På livets solside

På livets solside

Skrevet av: Margit Trinkle | Sted: Waldhausen, Tyskland | Publisert: 19. april 2010

–Mine foreldre lever på livets solside. Slik beskriver den eldste av deres tretten barn hverdagen til Lydia og Harry Fächner.

En helt vanlig søndagskveld kommer jeg på besøk til Lydia og Harry Fächner. Jeg ringer på døren og blir tatt imot med et varmt smil. Etter et hjertelig velkommen sitter jeg snart i stua og føler meg hjemme der, for både Lydia og Harry utstråler en trygg varme og tilfredshet.

–Men hva er bakgrunnen for denne varmen, lykken og tilfredsheten – hvordan kommer jeg over på denne «livets solside»?

Gjøre Guds vilje 

Harry forteller at han kom til Tyskland som flyktningegutt. I sin tidlige ungdom omvendte han seg til Gud og engasjerte seg i kristent ungdomsarbeid og misjon. Han fikk oppleve Gud ved bønnhørelse, både i trivielle ting og også som helbredelse fra sykdommer. 

Han fortsetter med å fortelle at han lærte brødrene fra Norge å kjenne som ung voksen i en stuesamling. Under møtet snappet han opp følgende setning, som skulle komme til å gi retningen for hans videre liv: 

«Mange kaller Jesus Herre, men de lar ham ikke være herre i sitt liv.»

–Det begeistret meg å la Jesus være herre, idet jeg gjør det Gud vil. Jeg tror på Gud og at han styrer livet mitt. «Å, ville du høre på mine bud! Da skulle din fred bli som elven, din rettferd som havets bølger.» (Jesaja 48,18).
–Jeg har tatt imot det sanne evangelium – jeg gjorde Ordet og dermed fikk jeg en dyp fred! Ordene formelig sprudler fram fra Harry. To stålende øyne vitner om hans begeistring.
Harrys kjære kone Lydia bekrefter dette.
-Brødrene har lært oss å lese Bibelen og å leve etter den. Når man lyder Guds ord er man tilfreds.
Lydia forteller at hun ofte blir minnet om et bestemt utsagn fra brødrene:
«All synd, all uforstand og all elendighet kommer av at en ikke leser-, hører- og gjør nøyaktig etter Guds ord.»

Hva koster det å leve etter Guds vilje – hvilken pris må jeg betale for å leve på «solsiden»?

–Hva koster det å leve etter Guds vilje – hvilken pris må jeg betale for å leve på «solsiden»? Jeg spør Harry nysgjerrig.
Uten å gruble svarer han:
–Jesus sier: «Den som mister sitt liv for min skyld skal finne det», siterer han fra Matteus 10, 39. Å gi opp mitt liv – min egen vilje – er ikke alltid behagelig. Men den prisen betaler jeg gjerne for å være lykkelig, legger han til.
–Så enkelt er det: Å erkjenne sitt liv – sin egen vilje som går imot Guds vilje — i de ofte små, daglige , og å gi den opp til fordel for Guds vilje. Jeg har vært ganske heldig i livet, meg jeg har likevel opplevd Guds tukt. Gud lar det lykkes for de oppriktige, tilføyer han.

Bibelen som rettesnor

-I nåtidens travle hverdag fins det mange meninger og strømninger. For oss har Bibelen blitt til hjelp for livet. Guds ord er det eneste sanne som fins under solen. «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti» siterer Harry fra Salme 119, 105. Det er helt forunderlig hvor fort han har et Guds ord som passer.

Det har alltid vært viktig for meg å bruke Guds ord i mine situasjoner – da blir det lyst og klart.

Under samtalen forteller Harry at hele den allvitende Guds plan ligger i evangeliet. Det er Bibelens budskap som gir ham trygghet og sikkerhet fordi den viser ham veien han skal gå. Han understreker at man trygt kan søke Gud i alle småting i livet, for i den Hellige skrift finnes det evige liv.
-Vi har lett etter Ordet og gjort det – slik fant vi lykken. Det er Harry og Lydia enige om.

Ekteparet Fächners enfoldige tro på Gud og hans ord, selv i livets minste detaljer, gjør inntrykk på meg. Begge to er et bevis på at man, ved troens lydighet, oppriktighet og ydmykhet alltid kan leve på livets solside – det vil si: lykkelig og fornøyd i alle livsforhold.

 

Vil du vite mer? Kontakt oss.