Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Som far må man se det langsiktige perspektivet

Som far må man se det langsiktige perspektivet

Skrevet av: Redaksjonen, BKM Holstebro | Publisert: 17. februar 2016

«På kort sikt kan man ikke se om det kommer til å lykkes å få gode borgere av sine barn, slik at de trives, og selv får oppleve Gud som sin personlige venn og hjelper. Men ved daglig å arbeide på seg selv som far og stole på Guds ord kan man på sikt se at Guds ord er sant.»

Ordene kommer fra Finn, som er far til både små og store barn i alderen 2-19 år. Finn representerer på mange måter det som kan kalles «den moderne far». Han er ektemann, han er far, han har karriere, og han er aktiv i foreningsarbeid og frivillig arbeid. Og alt må være i balanse, slik at det også er tid til barna.

Historisk sett har mannsrollen vært preget av en fraværende far, som i hovedsak hadde som oppgave å forsørge familien. I den moderne familien er menn og kvinner mer likestilt når det gjelder forsørgelsen. Det innebærer at far spiller en mer nærværende rolle, og det gir selvsagt noen utfordringer, men det gir også muligheter mellom fedre og deres barn.
 

Muligheter

«Det er en flott mulighet å være far. I utgangspunktet er det ingen som barna har mer tillit til enn sin mor og far.»

Som far har man mulighet til å påvirke sine barn, og det betyr at man også kan risikere å skade sine barn – noe som Finn snakker om med alvor i stemmen. Og på spørsmålet om hva Finn oppfatter som den største utfordringen som far, svarer han:

Utfordringen er å være verdig den tilliten som barn har til sine foreldre.

«Utfordringen er å være verdig den tilliten som barn har til sine foreldre. Å sette seg selv til side, være ydmyk, og lytte til hva barnet har å si.»

For barna bør deres far være en klippe og et trygt sted, understreker Finn. De forventer stabilitet hos en far, og at han forblir stående, uansett hva som skjer. Og de blir skuffet hvis det er svingninger fra deres far i form av uro eller sinne.

«Hemmeligheten ligger i å ofre seg selv. Når man ofrer seg, gir det liv.»

«Det er bare ved offer at det blir liv. Og et offer er et offer – det koster noe. Men det er ikke vanskelig å ofre når man ser ting i et større perspektiv. Det er spennende! For det er det som gir resultater i det lange løp», sier Finn med et smil.
 

Tro på Guds ord

Oppskriften er enkel: Velg å tro på Guds ord, og handle etter det når det oppstår vanskeligheter – å tro på ordet om tålmodighet, når man har mest lyst til å bli utålmodig. De som gjør det vil finne at Guds ord er sant og at det er en skapende kraft i de enkelte ord, forteller Finn.

«Litt etter litt blir jeg mer tålmodig, mer kjærlig og mer god. Det er ‘livet’ som bare Gud kan skape, og som har en så god og harmonisk innvirkning på barna.» Men det går ikke uten å stå fast i troen på Guds ord hver dag. Frøet man sår i dag bærer ikke synlig frukt i morgen; det tar tid før det bærer frukt.
 

Frøet man sår i dag bærer ikke synlig frukt i morgen; det tar tid før det bærer frukt.

Det ligger en beundring av Guds skaperverk bak måten Finn snakker om Guds mangfold på. Gud er så mangedimensjonal at han skapte alle mennesker forskjellige. Hvert barn tenker forskjellig og utvikler seg forskjellig, sier Finn. Og det skinner klart gjennom at han har et stort håp for hvert av barna med de egenskapene som de har hver for seg.

Et langsiktig perspektiv

«Jeg har ingen større glede enn å se barna mine trives. Det er trolig den største gleden man kan oppleve som far», sier han med et smil.

Finn har opplevd at livet ikke alltid blir som man kunne forestille seg. Man kan tro at livet skal være lett og at prøvelsene forsvinner når man tror på Gud. Men å tjene Gud betyr ikke at alt automatisk går som smurt.

«Når jeg velger å tro helt og fast på Guds ord i livets ulike situasjoner, opplever jeg at Guds ord ikke er helt alminnelige ord, men åndelige naturlover.»

I øyeblikket kan det være vanskelig å se, men på lang sikt over flere år ser vi en «rød tråd», og at Gud er med i alt sammen. Både i det som er lett og det som er vanskelig i familieprosjektet.
 

Vil du vite mer? Kontakt oss.