Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Tro Guds ord! Stol på det!

Tro Guds ord! Stol på det!

Skrevet av: Martha Evangelisti | Publisert: 27. juli 2015

Hvordan kan jeg være sikker på at jeg virkelig får evig liv? For å finne svaret på dette spørsmålet besøker jeg Helen, en sprek oldemor som fremdeles har sin livsglede og skarpe sinn i god behold.

Selv om Helen vokste opp i et kristent hjem og besøkte ulike kirker som voksen, levde hun ikke et personlig liv med Gud. Senere i livet opplevde hun trosstyrkende tekster og taler som var tydelig basert på Guds ord, og Gud og muligheten for å komme til evig liv ble virkelig for henne. Når tvilstanker kom, ble dette verset et anker for henne: «Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet.» Johannes 17,17.

Et kall til evig liv

Helen er overbevist om at Guds ord er sant og at hun er kalt til å få evig liv. Det er ikke uvanlig at det kommer tvilstanker, sier hun, men å dvele ved disse tankene og bruke fornuften for å forstå betydningen av evig liv er meningsløst. «Vær enkel som et barn. Tro Guds ord, stol på det, det står fast!» Gud har alltid sørget for henne når hun har henvendt seg til ham for hjelp.

«Vær enfoldig som et barn. Tro Guds ord, stol på det, det er fast!»

Hva må til for å få evig liv?

Jeg spør Helen om det er noen krav for kunne å motta evig liv. Hun blar gjennom sin velbrukte bibel, og forklarer at det eneste som holder oss igjen fra Gud, hans kjærlighet, og hans løfte om evig liv er å gi etter for synd, stor eller liten. «Det er alvorlig!» slår hun fast.

«Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.» Jesaja 59,2.

«Han har gitt meg livet! Hva er det mer enn det? Ingenting annet er verdt et øre!»

Hun snakker ikke om valgene som vi angrer på og allerede har bedt Gud om tilgivelse for; hun snakker om å gjøre og nyte det vi vet er galt uten å angre på det. Det krever et offer å stå imot  synden, men for Helen er velsignelsen som kommer fra å motstå synd langt større en det hun må oppgi. «Han har gitt meg livet! Hva er det mer enn det? Ingenting annet er verdt et øre!»

«Hvem som helst kan komme til Gud og få tilgivelse, men det er så mye mer,» sier hun. Hun mener å få nåde til å bli fri fra egoisme og stolthet – et liv nær Gud der evige verdier som fred og glede er tydelig tilstede og økende i hennes liv.

Å se fremover

Mens Helen snakker er det klart at hun har et ønske om å leve på en måte som behager Gud hver dag. Hun er begeistret for å bruke resten av tiden sin på jorden til å oppnå evige skatter, ved å fornekte synden som bor i sin menneskelige natur. Når jeg nevner evigheten, utbryter hun: «Det er så mye å se frem til!» Ettersom hun beskriver et sted med fred, glede og fullkommen harmoni, blir Helen engasjert. «Kan du tenke deg noe bedre? Det kommer til å bli fantastisk!»

Og dette er løftet han ga oss: det evige liv.

Hun utpeker et vers i Johannes 17,3: «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Blir vi kjent med Gud og Jesus nå i våre daglige situasjoner, da blir det å dra til himmelen virkelig som å reise hjem: Å bli forent med Gud, Jesus, og alt som er godt og fullkomment.

«Og dette er løftet han ga oss: det evige liv.» 1. Johannes 2,25.

Vil du vite mer? Kontakt oss.