Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Hvordan blir livet ditt etter døden?

Hvordan blir livet ditt etter døden?

Skrevet av: Anna Risa | Publisert: 23. januar 2014

Ingen vet hvor mye tid de har igjen på jorden. Det er mulig å være sikker på en evighet fylt med fred og glede i himmelen.

Jeg sitter ved pulten en kveld og ser gjennom en rekke nyhetsnettsteder. Ulike overskrifter får min oppmerksomhet, noen positive, men mange overveldende negative: skyteepisoder, grusomme ulykker, politiske overgrep. Plutselig slår det meg hvor mange mennesker som egentlig dør uventet hver dag – voldsomt, før sin tid kan man si. Vi vet at tusenvis av mennesker over hele verden dør hver dag på grunn av alderdom eller sykdom, og disse dødsfallene har sin egen sorg forbundet med dem, men akkurat nå, som en sunn 27-åring, tenker jeg mer på den andre typen. Jeg lurer på hvor mye tid jeg har igjen.

Tid er en ukjente faktor

Hvis jeg forestiller meg livet som et timeglass, hvor sanden representerer hele livet mitt, vil jeg anta at om lag en tredjedel av sanden har rent gjennom til den nederste delen, og om lag to tredeler gjenstår. Men hva om dette er en feilaktig antagelse? Hva hvis, mens jeg sitter her og skriver på PCen min, de siste par sandkorn egentlig er i ferd med å renne gjennom timeglasset, og at morgendagen faktisk vil være min siste dag her på jorden? Hva da?

Er det en annen form for liv som skal leves når vi dør, og har livet vi lever nå i så fall konsekvenser for det neste?

Døden har alltid representert den ultimate «ukjente» faktoren i et menneskes liv. Vi vet at vi kommer til å dø en dag, og vi vet at kroppene våre da nok kommer til å forbli døde, men det er egentlig ikke mye vitenskapelig bevis der ute som kan fortelle oss noe mer. Er det en annen form for liv som skal leves når vi dør, og (og dette er det store spørsmålet) har livet vi lever nå i så fall konsekvenser for det neste? Himmelen og helvete: er de ekte? Folk plager seg selv med disse spørsmålene og mange flere, men finner ingen trøst, fordi vitenskapen ikke kan gi noen svar. Er det ingen måte å finne ut av det på?

Himmelen og helvete

Bibelen forteller oss faktisk alt vi trenger å vite om døden og det som følger. Apostelen Johannes maler et strålende, blendende bilde av himmelen i kapitlene 21 og 22 i Åpenbaringen. «Døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort.» Kap. 21, 4. «Byen var av rent gull, lik klart glass. Grunnstenene i byens mur var prydet med alle slags kostbare edelstener … hver av portene var én perle. Og byens gate var rent gull, som gjennomsiktig glass.» Kap. 21, 18-21. Disse og mange andre vers skildrer himmelens herlighet. Men vi må være klare over at det er betingelser for å gå inn i denne herligheten, og absolutt ikke alle vil få adgang.

Bibelen forteller oss faktisk alt vi trenger å vite om døden og det som følger.

«Men de feige og vantro og vannhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere – deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.» Kap. 21, 8.

Helvete er ikke et teoretisk begrep, en middelaldersk idé oppfunnet for å skremme folk til lydighet. Johannes så denne innsjøen med ild og svovel med sine egne øyne, og ønsket å advare folk om at de ikke kunne bare leve slik de ønsket uten å høste konsekvensene av sine handlinger.

Hvordan kommer jeg til himmelen

Hva betyr dette for meg? Bør jeg leve i daglig redsel for å dø og å måtte tilbringe evigheten adskilt fra Gud? Er det virkelig Guds hensikt for mitt liv?

Selvfølgelig ikke. Det står skrevet at Gud har «tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.» 2. Peter 3, 9. Gud vil at alle skal bli frelst. Men fordi han er guddommelig, er han også helt rettferdig, og han kan ikke slippe onde, umoralske og korrupte mennesker inn i den fullkomment rene himmelen som han har skapt.

Så hva må jeg gjøre for å komme til himmelen etter at jeg dør? Det hele begynner med en radikal holdningsendring, etterfulgt av en radikal endring i atferd. «Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet ...» Apostlenes gjerninger 3, 19.

Jeg kan ikke bygge et nytt liv på en grunnvoll av gamle synder som ikke har vært ordnet opp i.

Jeg må omvende meg – med andre ord vise anger og be om tilgivelse for syndene jeg har begått, og jeg må få mine saker i orden med både Gud og mennesker. Et rent rulleblad er nødvendig – jeg kan ikke bygge et nytt liv på en grunnvoll av gamle synder som ikke har vært ordnet opp i.

En ekte omvendelse - et forandret liv

Anger etterfølges av omvendelse. Omvendelse innebærer en fullstendig forandring. Det er en stor misforståelse å tro at Jesu Kristi blod ble utgytt slik at jeg kan fortsette å begå synd, uten å måtte ta konsekvensene. Hvis jeg virkelig er omvendt, forandres hele livet mitt. Jeg går over fra å være en som pleide å gjøre disse tingene, til en som ved Guds hjelp ikke gjør alle disse tingene lenger.

«For Kristi kjærlighet tvinger oss, idet dette er avgjort: Én er død for alle, og derved har de alle dødd.» 2. Korinter 5, 14. Mange slutter å lese her. «Se,» sier de, «Jesus døde for oss, og vi er alle døde i ham, og da er vi frelst i all evighet uansett hva vi gjør.» Kanskje de ikke sier det rett ut, men deres atferd viser at det er dette de mener. Men hva sier neste vers?

«Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og ble reist opp for dem.» Vers 15. Vi skal leve resten av livet i Guds tjeneste og være lydige mot hans bud som et uttrykk for vår takknemlighet og kjærlighet til Jesus, som elsket oss så høyt at han var villig til å komme til jorden og utgyte sitt blod slik at vi kunne bli frelst.

Om jeg har 24 timer eller 24 år igjen å leve her i denne verden, vet jeg at evigheten min vil bli fylt med fred og lykke i himmelen.

Hvis jeg lever dette livet, trenger jeg ikke å bekymre meg for hva som skjer med meg i morgen. Om jeg har 24 timer eller 24 år igjen å leve her i denne verden, vet jeg at evigheten min vil bli fylt med fred og lykke i himmelen.

Vil du vite mer? Kontakt oss.