Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Livet er som en dampsky

Livet er som en dampsky

Skrevet av: Amberly Williams | Sted: Vancouver, Canada | Publisert: 30. mai 2011

Damp. Så flyktig og midlertidig det er.

Mens jeg kjørte langs landeveien her om dagen fikk jeg øye på en nypløyd åker, og over den nylig vendte jorden lå et tynt lag med tåke og damp i den skarpe morgenlufta. Ikke lenge etter var jeg på vei hjem igjen og kjørte den samme ruten. Da så jeg at all tåken hadde fordampet, og det var ingen tegn til noen dampsky i luften lenger. Det fikk meg til å tenke på det bibelverset hvor det står at livet er som røyk som viser seg en liten stund og forsvinner igjen.

Livet er kort

For mange tusen år siden skapte Gud jorden og satte mennesket til å leve på den. Tenk på alle historiene vi har lest, både i Bibelen og i historiebøkene, om mennesker som har levd på jorden før oss. Generasjoner på generasjoner har kommet og gått gjennom årtusenene. Forestill deg at du trekker en tidslinje fra skapelsen og helt til i dag. Hvert eneste liv som er levd langs denne tidslinjen blir som et lite støvkorn. Ditt og mitt liv inkludert!

Kanskje har Gud gitt deg 70, 80 eller 90 år å leve. Kanskje mer, eller kanskje mye mindre. Ingen av oss vet hvor mange dager vi har igjen, men i det store tidsbildet har vi uansett en veldig kort tid å leve på. De menneskene som ikke har benyttet tiden sin, som har søkt det denne verden har å tilby, eller som har gitt etter for angst og krav, får ikke del i noe som har evig verdi når deres siste dag kommer. De forlater denne jorden lik et lys som blåses ut, lik damp som oppløses i luften uten å etterlate seg spor.

En evig visjon

«Dere som ikke kjenner morgendagen! For hva er vel deres liv? Dere er jo bare en røk som viser seg en liten stund og så er borte!» Jakob 4,14. Hva er så meningen med livet mitt? Hvor tungt det er å leve uten en visjon og et håp om noe bedre! «La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg!» Johannes 14,1. Videre sier Jesus at han forbereder et sted til oss, han skal ta oss til seg, slik at vi kan være der han er! Det er livsviktig at vi virkelig tror på dette, slik at vi er nidkjære til å tekkes Gud de dagene og årene vi har igjen. Da kan vårt liv være lik et lys som skinner klarere og klarere helt til enden!

Vil du vite mer? Kontakt oss.