Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Svindlertriks

Svindlertriks

Skrevet av: Inge Almås | Publisert: 23. november 2010

Det går nesten ikke en uke uten at vi i TV eller aviser får servert en historie om en eller annen storsvindler som har vært ute og lurt penger fra noen. Jeg må innrømme at jeg ofte har smilt litt for meg selv når jeg har sett slike historier. Hvor godtroende går det an å bli?

Så en dag slo det meg at det var faktisk ikke bare naive enker på avsides steder som blir offer for svindel. Tvert i mot viser det seg at både banksjefer, meglere, multinasjonale selskaper – ja til og med offentlige myndigheter rett som det er sitter igjen med store tap etter at en eller annen utspekulert svindler har vært på ferde. Det skulle ikke forbause meg om i hvert fall et par av disse er like smarte som meg. Kanskje hadde jeg ikke så mye grunn til å smile av dem?

Hva er det som får et menneske til å betro en annen – i mange tilfeller vilt fremmed – person sine penger? For meg ser det ut som at det er to fellestrekk i de fleste av disse historiene. Svindleren opptrådte svært tillitsvekkende, og vakte offerets sympati. Og han eller hun gav utsikter til rask og enkel profitt. Dette ser ut til å være en uslåelig kombinasjon. Ofte hører vi i slutten av en slik historie offeret si: «…i etterkant ser jeg at jeg burde ha skjønt…» Da er det nok dessverre for sent!

Den største svindleren

Den uten sammenligning største svindleren i verden er djevelen

Den uten sammenligning største svindleren i verden er djevelen. Han har svindlet milliarder av mennesker for deres rettmessige himmelske herlighet. Faktisk er det akkurat de samme teknikkene han benytter. Dersom han i all sin grusomhet kom til et menneske og sa «Gi meg sjelen din, jeg vil bringe fordervelse og fortvilelse over deg», så skjønner vi at de fleste ville bli vettskremte, vende seg til Gud og rope om å bli frelst. Derfor gjør han ikke det.

I stedet svindler han menneskene ved å tale til deres lyster, og han hvisker dem tillitsfullt i øret: «Tenk hvor godt du kunne hatt det dersom du hadde litt mer penger.» Eller: «Du er slik en bra kar, burde ikke de andre se litt mer opp til deg?» Han forespeiler dem at rikdom og ære vil føre dem til det gode liv. Dessverre lar de aller fleste mennesker seg lure av ham gang etter gang. Deres liv blir et konstant jag etter den glede og lykke han har lovet dem, men denne ser de nok aldri noe til. De er blitt svindlet.

En invitasjon til evig herlighet

«Omvend deg, tro på meg, og vær trofast mot mine bud. Så skal jeg gi deg hele evighetens herlighet i eie. »

Jesus er ingen svindler; hans navn er «Trofast og Sanndru»

Dette er Jesu innbydelse til hvert levende menneske. Han er ingen svindler; hans navn er «Trofast og Sanndru». Hvis noen vil ta imot hans innbydelse må de overlate sitt liv til ham. Han vil ha hele deres hjerte, men der i hans hender er de til gjengjeld trygge. Der når ikke svindleren fram.

Det er nok frustrerende å bli frasvindlet sine penger, men kan du tenke deg noe mer tragisk og fortvilet enn å bli svindlet for hele denne Jesu evige herlighet? Den som du ifølge hans ord og løfter har rettmessig krav på? La det ikke skje med deg!

Vil du vite mer? Kontakt oss.