Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Styreleder Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Bevisst arbeid for å fornedre seg selv

Publisert: 9. september 2011

Som mennesker trenger vi ikke gjøre noe for å opphøye oss, det skjer helt av seg selv. Derfor må vi bevisst arbeide med å fornedre oss selv, forklarer Harald Kronstad i en av sine taler.

En stor del av ungdommens lyster er storhet og hovmod, og mange tror at de greier seg helt fint uten Guds ord. Derfor må vi stå i en bevisst kamp og utvikling med å fornedre oss, slik at Gud ikke må stå oss i mot, slik det står i Jak. 4,6: «Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.»

Du kan lære mer om hovmod i heftet Hovmod og dets utslag av Elias Aslaksen.

Du kan lære mer om ungdommens lyster i denne artikkelen: Flykte fra ungdommens lyster

Vil du vite mer? Kontakt oss.