Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Bli betrodd noe av Gud

Publisert: 25. januar 2010

I dette utdraget fra en av Kåre J. Smiths taler på brødrestevnet på Brunstad, oktober 2009, poengterer han at om du skal få tak i guddommelige verdier kan du ikke vike et øyeblikk fra den indre gudsfrykten og troskapen mot Gud.

Vil du vite mer? Kontakt oss.