Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

– Bombene falt annethvert minutt

Skrevet av: Ruben Ellefsen & Trond Eivind Johnsen | Publisert: 8. november 2010

 

I juli 2006 brøt det ut krig mellom Israel og Libanon, etter en rekke uroligheter ved den israelsk-libanesiske grensen. Krigen krevde tilsammen over 1300 menneskeliv, og førte til store ødeleggelser på libanesisk og israelsk jord.

Store deler av kampene som foregikk disse 34 dagene sommeren 2006, ble utkjempet nord i Israel. Her, bare et par kilometer syd for grensa, bodde den israelske offiseren og familiefaren Zvi Okun (48 år) i en liten israelsk bosetning, kibbutz Ziv'on. Når krigen brøt ut, begynte bombene fra Libanon å falle i den lille bosetningen, og alle dens innbyggere flyktet naturligvis sydover – med unntak av Zvi og hans familie. Gud virket tydelig i både Zvi og hans hustru en sterk overbevisning om at det var trygt å bli, og i tro til Gud valgte de å forbli i bomberegnet med 7 barn. For de aller fleste ville en slik avgjørelse være ren galskap, men for Zvi og hans familie var beslutningen grunnet på en sterk indre tro og overbevisning. 

 

Vil du vite mer? Kontakt oss.