Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Broderskapet – Kristi legeme

Skrevet av: Trond Eivind Johnsen, Mark Cheetham | Publisert: 25. november 2011

Det finnes mange tanker og ideer rundt hvordan en menighet skal organiseres, men i Bibelen lærer vi om forholdet mellom Jesus og hans brødre. Dette broderskapet blir også omtalt som Kristi legeme eller Kristi kropp. Hvordan fungerer dette?

– Når du tenker på en naturlig kropp – ta for eksempel ei hånd. Hånda gjør ikke det armen ber den om å gjøre; den gjør det hodet ber den om å gjøre – men tar du armen vekk, blir hånda ubrukelig, forklarer Sam Petkau på en lettforståelig måte.

Jesu disipler er lemmene på Kristi legeme, og de trenger hverandre for å utføre det hodet ber dem om å gjøre. Hodet for Kristi legeme er Jesus Kristus, og det er hans tanker som går ut til de forskjellige lemmene.

Hvordan blir man et lem på Kristi legeme?

Det er ikke ved å skrive seg inn i riktig organisasjon man blir en del av dette legeme. Jesus har selv forklart hvordan: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag, og følge meg.» (Lukas 9,23). I dette ligger også å gi opp vår egenvilje. Dette gjorde Jesus selv da han sa «Far, la din vilje skje, ikke min». Gjør vi det samme, kommer vi i kontakt med Jesus og blir et lem på hans legeme, forteller Sam Petkau.

I Efeserne 4, 11–12 står det: «Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme». Paulus beskriver her hvordan menigheten skal fungere. Jesus ga disiplene forskjellige nådegaver som de kan bruke til å oppbygge Kristi legeme.

Se intervjuet med canadiske Sam Petkau i vinduet ovenfor.

Vil du vite mer? Kontakt oss.