Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

– Da kjente jeg at Gud levde!

Publisert: 4. oktober 2013

Guds ord sier at når vi ber til ham vil han høre oss. Gershon Twilley fikk en personlig opplevelse med dette da han var 19 år gammel, forteller han i en av sine taler til ungdom.

Twilley leser først i Jer. 29, 11 «For så sier Herren: For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. jeg vil gi dere fremtid og håp. Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere.»

Til tross for at han i sin ungdom var i nød fordi han ikke hadde seier, forsto han likevel at Gud hadde født noe i ham – en lengsel etter å få med Gud å gjøre. Denne nøden brakte Twilley sammen med et par andre på sin alder, og sammen ba de til Gud. En av disse kveldene fikk han oppleve hvordan Gud svarte på hans bønn, og han fikk en sterk forvissning om at Gud var til og hørte hans bønner.

Det er mange bønner som blir bedt til Gud hver dag, og han hører hver eneste en. Men det er ikke alle bønner Gud kan bønnhøre, fordi de ikke kommer fra et rent og troende hjerte. Her kan du lære mer om troens bønn.

 

Vil du vite mer? Kontakt oss.