Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

«Den usynlige verden»

Publisert: 16. november 2011

- De som er hjemme hos Gud, de har full peiling på det vi står ovenfor, sier Kåre J. Smith på brødrestevnet på Brunstad. - Vi er jo i grunnen på samme sted, bare at de er i den usynlige delen, og vi i den synlige.

- Enten tror du på Gud, eller så tror du ikke på Gud. Også går det deg deretter, sier Kåre J. Smith. - Her sitter det en stor flokk som tror på Gud, fortsetter han idet han ser ut over den store forsamlingen. - Vi alle kommer jo fra ugudelighet, egentlig. Men så velger vi å tjene Jesus. Smith forteller begeistret videre om hvordan vi ved å følge Guds lover blir mer og mer lykksalige, og får det bedre og bedre i våre liv.

- Og snart er vi gamle alle sammen, fortsetter han. - Også går vi hjem til Herren. Og det er i grunnen enda bedre. Vi lever altså et lykksalig liv på jorden, også stille og rolig når tiden er inne, går vi hjem til Herren. Smith snakker videre om hvordan vi da får samfunn med de hellige på Guds Sion. (Hebr. 12, 22-24). - De som har levd et trofast og rent liv her på jorden, og som venter på oss der hjemme hos Jesus.

Smith henviser også til hendelsen i Bibelen der Moses og Elias åpenbarte seg for Jesus og disiplene på «Forklaringens berg», og hvordan Moses og Elias hadde full oversikt over det som ventet Jesus i Jerusalem. (Matt. 17, Mark. 9) - De talte om det som skulle skje, om Jesu død og Jesu lidelser, fortsetter Smith - Så de som er hjemme hos Gud, de har full peiling på det vi står ovenfor. Og de er med oss. Og vi er jo i grunnen på samme sted, bare at de er i den usynlige delen, og vi i den synlige.

Ved dette oppmuntrer Smith forsamlingen til å kjempe troens gode strid, så også vi en dag kan forenes med de fullendte og rettferdige på Guds Sion.

 

 

Vil du vite mer? Kontakt oss.