Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

– Det er mulig å leve et rent liv

Skrevet av: Bessie Wong | Publisert: 28. februar 2014

– Det mest verdifulle jeg kan gi, er et bevis på at dette livet er sant. Det er mulig å leve et liv med fullstendig seier over synden – et seirende liv. Matthew Ibrahims egne erfaringer beviser noe som mange i hans omgangskrets trodde var umulig. Og enda bedre, han er ikke alene.

Matthew er født i Melbourne, Australia, en av verdens mest multikulturelle byer, og er av halvt engelsk og halvt egyptisk opprinnelse. Han var, sammen med sine foreldre, en del av en konservativ kristen forsamling fra ung alder av.

Den Matthew jeg kjenner er stille, intelligent og humoristisk. Det er aldri vanskelig å merke varme fra ham, selv om han noen ganger bare smiler og hilser med: - Hvordan har du det? Vi lærte hverandre først å kjenne for noen år siden. Den gangen bodde jeg en periode i Melbourne, og vi gikk i samme lokalmenighet. Jeg har hørt fra andre i menigheten om hvordan han ganske uventet dukket opp på møtelokalet en dag, kun 19 år gammel. Jeg undret meg over hvorfor Matthew kom, og hvorfor han ble værende. I år møttes vi igjen på et internasjonalt stevne i Norge, og endelig fikk jeg muligheten til å høre historien hans under en rolig pause.

Matthews lengsel etter et dypere liv i Kristus startet faktisk allerede da han var veldig ung.

En bitter og skuffende dag

– Som seks- eller syv-åring spurte jeg min mor, ‘Etter at man har bedt Jesus om å komme inn i hjertet, er det noe mer man skal gjøre for komme inn i himmelen?’

‘Nei, det er alt du trenger å gjøre’, svarte hun.

Det var forkynnelsen i forsamlingen vi gikk i, hvor tilgivelse for dine synder var hovedtema. Jeg kan huske at jeg var lettet, for jeg var ikke akkurat et lydig barn. Men samtidig trodde Matthew at det ville endre seg en dag.

– Jeg har faktisk alltid trodd på at jeg ikke trengte å fortsette å synde

Da Matthew ble døpt, tolv eller tretten år gammel, trodde han at forvandlingens dag var kommet. Han gledet seg til å være i stand til å leve et nytt liv – Jesu liv – gjennom dåpen, slik han var blitt fortalt. For han var det som å ta på seg en ny jakke hvor det stod, «Jeg lever ikke lenger selv, men for Kristus.» Allikevel, da han våknet neste morgen, kan han tydelig huske hvor motløs han følte seg da han fant ut at han bare var seg selv. - Jeg har aldri vært så skuffet i hele mitt liv.

– Jeg var motløs, fordi jeg ennå levde som trell under min syndige natur som jeg hadde arvet. Når han ser tilbake, innser Matthew: – det var fordi jeg ikke forstod at jeg kan gå fremover, ta mitt kors opp og leve et liv i seier.

Guds løfter

Ta ditt kors opp? Seier? Disse ordene ble det aldri talt om i den forsamlingen Matthew gikk i på den tiden.

Under et banner hvor der stod «En gang frelst, alltid frelst», ble synden et ganske irrelevant tema. Matthew var overrasket over hvor tilfreds de andre syntes å være med sitt kristenliv. Det stod i kontrast til hans egen nød om å overvinne synden. Han fant også ut at Bibelen ikke var enig med den forkynnelsen han satt under: – Det er så mange vers i bibelen som handler om at man skal kjempe for å komme inn i himlenes rike.

I Bibelen fant han løftene for den som tror: Den som nå har renset seg så han holder seg borte fra disse vanærens kar, blir selv et kar til ære, – helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning. 2 Tim. 2, 21. Matthew ble grepet av dette.

– Ut fra disse versene virket det veldig enkelt, det å gå fra å være et vanærens kar til å bli et kar til ære.

Holde ut i fristelsen

– Det nok av fristelser til urene tanker som flyr rundt i en ung manns tanker. Som 15-åring ble det viktig for ham å leve et rent liv. «Jeg ropte til Gud om hjelp!»

Matthew hadde dype samtaler, og tilbrakte mange timer på å lese Guds ord og be når han var alene. Dette ble til kraftige åndelige våpen for ham, og i disse kampene som kunne vare i måneder og år, var Gud i stand til å vise ham korsets vei: – Det ble klart for meg at vi må holde ut i fristelsen.

En annen åpenbaring som kom til ham var at han kunne motstå de urene tankene mens de enda var små. Men Matthew forstod ikke på det tidspunktet at han hadde begynt å følge Jesu eksempel om å ta sitt kors opp hver dag. Som Jesus, søkte han Guds hjelp i fristelsene, og Gud hørte bønnene fra en oppriktig sjel. Matthew begynte å forstå at han ikke trengte å gi etter for det han ble fristet til.

– Gud ville gjøre det klart for meg: jeg kunne velge å gi etter for synden og gjøre min egen vilje, eller jeg kunne velge å stå imot synden og gjøre Guds vilje.

Matthew fikk kraft ved bønnen, og han tok et valg: å hate lystene og benekte dem, som metaforisk kalles å korsfeste dem. For første gang merket han at han seiret! 

– Jeg merket en overveldende glede! Sammenlignet med hvordan han følte seg etter dåpen, var denne opplevelsen ganske annerledes: – Det var en bekreftelse fra Ånden om at dette var det livet jeg skulle leve.

Bevis rett framfor meg

På veien til å overvinne synden er fiendene sterke, og Matthew hadde ikke hørt om Jesu personlige og fullstendige seier over synden i både tanke og gjerning. Det var ingen som viste ham den veien Jesus gikk. – Det gikk ikke lang tid før jeg falt igjen.

Hva hadde skjedd hvis Matthew hadde fortsatt med å kjempe alene? – Hvis jeg ikke hadde kommet til menigheten, er jeg sikker på at jeg ville endt opp som en motløs sjel, som selv om jeg hadde prøvd å  leve et velbehagelig liv for Gud, etter hvert ville ‘innsett’ at det ikke var mulig.

Gud så hva Matthew trengte. Etter som han fortsatte å søke, ble han ledet til en menighet som trodde på seier over synd. Sammen med en venn, fant han frem til Brunstad Christian Churchs lokale møtesal i Melbourne.

Etter all hans søken, skuffelse og motløshet, hørte Matthew endelig om korsets vei – veien en disippel skulle gå etter å ha mottatt syndenes forlatelse. - Det jeg tidligere hadde trodd ble bekreftet: det var mulig for meg å leve et liv med seier over synd hver dag.

Men ikke kun det:

– Jeg oppdaget at det er andre som også tror at de kan leve et rent liv, hver dag.

Han så beviser for Guds løfter i levende live rett framfor seg! – Jeg var veldig imponert over at disse menneskene var solide Guds mennesker, som forstod Guds verk og praktiserte det i sine egne liv.

På møtene hørte Matthew vitnesbyrd fra menn og kvinner om deres tro og kamper. Ved å høre på dem, arbeidet Ånden også i ham. - Det de andre talte om var også relevant i mitt liv. Ånden begynte å peke på ting i mitt liv som jeg ble nødt til å avlegge og endre.

Fellsskap

I fellesskapet var Matthew vitne til mange eksempler som er gått før ham, og fedre og hyrder som har hjulpet ham i kjærlighet; sanne brødre og søstre som deler det samme mål.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Det å se andre som kjemper seg igjennom sine personlige kamper og livssituasjoner er en kilde til styrke for meg, og høre deres trang etter det nye livet som vi kan vinne gjennom evangeliet vekker en lengsel i meg etter det samme. Det minner meg konstant om at det virkelig er mulig å leve et liv med seier over synden!

Gjennom lydighet mot Ånden gjør han fremgang på korsets vei, sammen med mange andre – han forandrer seg og lever det liv han alltid ønsket.

– Men hvis vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, har vi samfunn med hverandre. 18 år senere sitter Matthew overfor meg og siterer 1. Joh. 1,7, mens han deler sine opplevelser med meg. Det forundrer ham.

– Dette felleskapet er ikke fordi vi hengir oss til den samme lære eller tror det samme på papiret,

… men når vi har levd det samme livet, og opplevd seier på de samme områdene, har vi et kraftig og dypt åndelig bånd som egentlig ikke kan beskrives med ord.

Med mange trofaste menn og kvinner på hvert kontinent i verden blir et broderskap som krysser landegrenser, kultur, alder og bakgrunn dannet. 

– Jeg tror ikke det kunne eksistert uten budskapet om korset og et seirende liv, Matthew smiler og rister litt på hodet, som en som har oppdaget noe stort.

Nå vil han gjerne dele dette med alle de som har en lengsel etter dette livet:

Det mest verdifulle jeg kan gi

– Det mest verdifulle jeg kan gi, er et bevis på at dette livet er sant. Det er mulig å leve et liv med fullstendig seier over synden – et seirende liv. Vi har menigheten som er full av eksempler og vitnesbyrd som lever det livet Jesus banet for oss, den nye og levende vei. Og syndenes forlatelse er kun begynnelsen på denne lange og fantastiske vandringen i tro, som vi kan ha her på jorden.

Det står skrevet at Gud ikke gjør forskjell, så uansett hvor mange dårlige erfaringer vi har, uansett hvor mange ganger vi har falt, er Guds sønn i stand til å betale for det med sitt blod.

Mitt eneste råd er å finne andre mennesker som tror på dette, og tillate deg selv å bli overbevist om at dette livet er sant, og mulig for deg. 

Vil du vite mer? Kontakt oss.