Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

«Enhver som vil Mesteren ligne»

Skrevet av: BKM Hønefoss | Publisert: 15. september 2011

«Enhver som vil Mesteren ligne», skrevet av Olga Olsen, ble sunget av ungdomsgruppa fra BKM Hønefoss under Sangkonkurransen 2010 på Brunstad.

1. Enhver som vil Mesteren ligne,
gi akt på hans gjerning og ord.
Han Faderens velbehag eide,
ble bønnhørt for gudsfrykt og tro,
forkynte om himlenes rike,
og syndbundne fanger gav fri.
Ja, sykdom og nød måtte vike
når Mesteren gikk der forbi.

2. Når hver gikk til sitt for å hvile,
gikk Jesus til berget i bønn.
Den kraft som han daglig beviste,
han fikk av sin Fader i lønn.
Så myndig og klar var hans tale,
det skjedde just slik som han bød.
Han vinden og sjøen befalte,
og straks de ham villig adlød.

3. I templet han fremstod med velde:
«Er dette et hus for min Gud!»
Han brente av nidkjærhets lue,
og drev de vanhellige ut.
Han hykleres hjerte belyste,
hans ord var en dommer så klar.
Av nag og av harme de fnyste,
og dødshat i hjertet de bar.

4. Han søkte ei hyldest av mengden,
han søkte en sønderbrutt ånd.
Den lærte ham veien og livet,
og legedom fløt fra hans hånd.
Han gråt over menneskenøden
og led en usigelig kval,
uttømte sin sjel inntil døden,
for syndere ofret han alt.

5. Han dømte ei rett efter synet,
men veide kun menneskets ånd.
Han kjente ei venn efter kjødet
og sparte ei slektskapets bånd.
I skrøpelighet ble han fullendt.
Det ble av en løve et lam
som stumt og tålmodig ble fremstilt
til korstreets kvaler og skam.

6. «Et legeme laget du for meg,
et hvetekorn som skulle dø,
en vilje som helt skulle ofres:
Din vilje, o Gud, er mitt brød.»
Det såes så skrøpelig, ringe,
det oppstår i liv og i kraft.
Det såes av vanære dekket,
det oppstår i kongelig prakt.

Vil du vite mer? Kontakt oss.