Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

«Evangeliets håp»

Skrevet av: BKM Grenland | Publisert: 15. september 2011

Sang nr. 72 i Herrens veier, «Evangeliets håp», er skrevet av Thorleif Hansen. Sangen ble fremført under Sangkonkurransen 2010 på Brunstad av ungdomsgruppa fra BKM Grenland.

1. Evangeliets håp som en klippe det står,
hva det lover, skal sannelig skje!
Han som løftene gav, han er «ja» og «amen»,
og Gud selv gikk imellom med ed.
La oss derfor i tro, med frimodighet stor,
i vår strid holde ut her på jord,
da vi vet at vår gjerning ei unyttig er,
for Guds sæd bærer evighets frukt.

Ref: Ja, vår Gud være takk
for sin miskunnhet stor,
at et levende håp han oss gav,
idet Jesus, hans sønn, ifra døden oppstod,
ja, med velde fra graven seg brøt.

2. Ei av jorden vi er, nei, vårt hjem det er der
i den grunnfaste, himmelske stad.
La oss derfor gi akt på vår konge så stor
da for Pontius Pilatus han stod,
og der vitnet den gode bekjennelses ord
at hans rike det var ei på jord.
La oss vitne det klart i vårt liv, og med ord:
Jeg er gjest og en fremmed på jord.

3. En guddom'lig natur skal vi få som hans brud,
ja, av guddommens fylde bli fylt,
så vi hellig og ren, uten rynke og plett
for hans åsyn kan stilles med fryd.
Dette verk er av Gud i vårt indre begynt,
og av ham det og fullendt skal bli.
Ja, se her gjelder tro og tålmodighet stor
og det levende grunnfaste håp.

4. Ja, vi priser deg, Gud, for det himmelske kall,
for en hellig, uvisnelig arv,
for den banede vei i din enbårne Sønn,
hvor du også forlikelsen gav.
Så bevar oss da, Gud, i en brennende ånd,
at med iver vi visshet vil ha
i det håp som du gav, i den arv som vi har,
så at det kun vår livskilde er.

Vil du vite mer? Kontakt oss.