Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Følg Jesus i hans fornedrelse!

Publisert: 8. august 2011

Menneskets synd er dets hovmod, men Jesus valgte å gå nedover, uten tanke om ære eller menneskelig status. Dette er fotspor vi kan følge.

I dette taleutdraget taler Kåre J. Smith om livet Jesus levde, hvordan vi skal følge etter og hva resultatet av å gjøre det vil være.

Smith innleder med ordene om Jesus i Fil. 2,8: «Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden – ja, døden på korset.» Slik levde Jesus; og følger vi Jesus i hans fornedrelse og tjener ham, uten tanker om ære, vil Gud gjøre en stor gjerning også i oss.

Vil du vite mer? Kontakt oss.