Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Hurtig det mot enden lider

Skrevet av: Sigurd Bratlie & Asa Hull | Publisert: 10. januar 2013

Hurtig det mot enden lider, jorden modnes for sin høst. Snart er førstegrøden ferdig; den skal Jesus hente først.

Sangen er fremført av Nancy Helgesen og Brunstad Concert Choir and Orchestra.

Norsk:
Hurtig det mot enden lider,
jorden modnes for sin høst.
Snart er førstegrøden ferdig;
den skal Jesus hente først.
Han i skyene skal komme,
før den mørke høst går inn.
Da vår tid på jord er omme,
og vi går til hvilen inn.

Ha ditt kall for øye broder,
Midt i nød og trengsels tid.
Det må til hvis du skal modnes.
Vær da glad i troens strid.
Du fra denne jorden løses
når ditt sinn til Herren står.
Ut fra mennesker du føres;
da Guds velbehag du får.

Ser du dem som blir tilbake
etter førstegrødens høst?
Da, når stormene skal brake,
se, de har jo ingen trøst!
De sin jammer da må bære;
for de ikke lød Guds ord.
Gudsfrykt ville de ei lære;
de kun elsket denne jord.

Ånden kaller, hør nå røsten!
Gå fra verden til din Gud!
Blir du med av første høsten?
Skal du stå som Lammets brud?
Er du lydig, skal du synge
ærens sang til himlens Gud!
Da når redsel jorden tynger,
er du fridd fra denne ut.

Engelsk:
To the end now time is hast'ning;
Earth for harvest ripens fast.
Soon the firstfruits will be ready;
These will Jesus gather first.
In the clouds again He cometh,
Ere the harvest dark begins.
Then our time on earth is over,
And to rest we enter in.

Keep your calling e'er before you
In the midst of trial and need.
This you must if you're to ripen;
In the strife be glad indeed.
From this earth your thoughts are lifted
As your mind is turned to Him.
You are being freed from people,
And God's pleasure you will win

When God gathers in the firstfruits,
There'll be those who must remain.
Then the storms will break around them;
They'll stand comfortless in shame.
They will have to bear their sorrow,
For they disobeyed His Word.
They would not learn to be godly,
For they loved the things of earth.

Hear the Spirit calling clearly:
"Leave the world and turn to God.
Will you be among the firstfruits?
Will you be the Lamb's dear bride?"
If obedient, you'll sing praises—
Songs of joy to God on high.
When the earth with fear is trembling,
You will meet Him in the sky.

Brunstad Christian Church
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

 

 

Vil du vite mer? Kontakt oss.