Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Hvem vil stride for å vinne evig liv og herlighet?

Publisert: 23. desember 2011

«Hvem vil stride for å vinne?» er skrevet av Eugen B. Sørensen og her sunget av fire ungdommer fra Vancouver, Canada. Musikkvideoen er en oppfordring til mennesker med en lengsel etter noe mer. Et seirende liv.

Engelsk:
1. Who will battle to lay hold of
Life and glory from above?
Who will fight and give their life, so
They obtain God's glorious love?
Come along! Come along!
Break all bonds, yes, break each one!

 

2. Who will strive without concession
For a heart and mind that's pure?
Who will make the bold confession,
"From now on I will, for sure!"?
If you dare, if you dare,
Then full war you must declare!
 

3. Will you stand against all evil?
Then be bold, have faith in Him!
Do not let yourself be fearful
When you see what dwells within.
Give your all! Do not stall!
Then by faith you'll conquer all.


4. Who will persevere in battle—
Never, never to give up?
Who to death will be found faithful,
Never thinking, "That's enough!"?
This is war, so make sure
That you faithfully endure.
 

5. Who are those who love Christ Jesus
More than all this world imparts?
It is only those who're willing
To believe with all their hearts
That they will, that they can
Overcome just like God's Lamb!
Norsk:
1. Hvem vil stride for å vinne
evig liv og herlighet?
Hvem vil kjmpe og gi livet
for å få Guds kjærlighet?
O, da kom! O, da kom!
Riv deg løs fra lle bånd!


2. Hvem vil kjempe for å være
ren i hjerte og i sinn?
Hvem har mot til å bekjenne:
«Jeg fra nå av dette vil.»
Om du tør, om du tør,
o, da kjemp som aldri før.
 

3. Vil du gå i mot all ondksap?
Vær frimodig, du som tror!
Du må ikke la deg skremme
når du ser hva i deg bor.
Men gå på, ja du må!
Og da skal du seier få.


4. Hvem vil holde ut i kampen
aldri, aldri her gi opp,
være tro, ja, inntil døden,
aldri tenke det er nok?
Om du vil, da se til
du er tro i alle ting.


5. Hvem er de som elsker Jesus
over alle ting på jord?
Å, det er nok bare disse
som av hele hjertet tror
at de kan, at de skal
seire slik som det Guds lam.

 

Brunstad Christian Church
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, 2013


 

Vil du vite mer? Kontakt oss.