Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Hvilken funksjon har Kristi legeme?

Skrevet av: Trond Eivind Johnsen, Mark Cheetham | Publisert: 10. desember 2011

I filmen kunne man lære hvordan Kristi legeme fungerer og hvordan man blir et lem. Men hvilken funksjon har de forskjellige lemmene, og hva er hensikten med dem?

«Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme.» (Efeserne 4, 11-12)

Gary Fenn fra Connecticut, USA, forklarer at en stor del av den prosessen med å bli gjort i stand til tjenestegjerning har å gjøre med de enkeltes forhold til de menneskene Jesus har satt i menigheten. De har en spesiell gjerning som kun de kan gjøre, og uten disse tjenestene kan vi ikke bli fullkomment satt i stand til tjenestegjerning.

Hva er hensikten med broderskapet?

«Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen» (Efeserne 3, 10).

Menigheten – Jesu Kristi broderskap – skal bli stående i all evighet som et vitnesbyrd på mennesker som ble reist opp på grunn av sin tro og kjærlighet til Gud. Og da skal alle skapninger forstå at å leve etter Guds vilje er det eneste rette valget å gjøre, forteller Fenn.

Se intervjuet med amerikanske Gary Fenn ovenfor.

Vil du vite mer? Kontakt oss.