Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

– Jeg elsker det daglige korset

Skrevet av: Milenko van der Staal | Publisert: 29. juli 2011

Helt siden han som 18-åring tok Gud på hans ord, har 80 år gamle Bernt Stadven hatt full tro på at det går an å bli fullkommen ved å vandre i Jesu fotspor.

Denne sommeren fikk flere tusen venner fra hele verden oppleve den trofaste mannens 80-årsdag, som ble avholdt på Brunstad Stevnested. I vinduet ovenfor kan du se og høre utdrag av hva jubilanten selv og flere tilstedeværende hadde på hjertet.

Som ungdom var Bernt Stadven sterkt påvirket av misjonsmiljøet som hans familie tilhørte. Allerede i ung alder kjente han at Gud påvirket ham og da han konfirmerte seg bestemte han seg for å leve et gudfryktig liv.

Fikk Den Hellige Ånd ved lydighetshandling

Da han var 18 år brøt det ut vekkelse i bygda, og Stadven ønsket å bli døpt med Den Hellige Ånd. I en hel måned ba han om dette, uten at noen skjedde, inntil han en dag kjente at han skulle be høyt på et bønnemøte. Egentlig var han ikke frimodig, men var allikevel lydig mot minnelsen og ba det han selv beskriver som en tørr bønn. Straks opplevde han en fysisk kraft som strømmet gjennom kroppen, som fra en høyspent-ledning. I Apostlenes gjerninger 5,32 står det at Gud gir sin Ånd til dem som lyder ham, og det fikk Stadven tydelig erfare den dagen.
– Bare den ene lydighetshandlingen å be høyt var nok til å utløse Den Hellige Ånds kraft, forteller Stadven, og den kraften har aldri forlatt meg siden!

Trodde på det som sto skrevet

Stadven fikk en levende interesse i Guds ord og begynte ivrig å lese Bibelen. Det var spesielt tre ting han la merke til: at det er skrevet mye om personlig seier over synd, at vi skal være fullkomne likesom vår himmelske Far er fullkommen, og at vi er kalt til å vandre i Jesu fotspor. Dette er ganske oppsiktsvekkende, og har mange konsekvenser for et menneskes liv hvis det skal tas bokstavelig.

– Jeg har aldri vært en tviler, slår Stadven fast. Jeg har hatt full tro så lenge jeg husker.
Dette innebar også at han valgte å ta Gud på hans ord. Stadven begynte å snakke om sin tro, men det ble ikke godt mottatt. Han ble minnet på at han var ung, og måtte huske at det var noe som het hovmod!

En kvinne, som hadde vært ute på misjonmarken i mange år, hørte Stadven snakke om personlig seier. «Ja, det trodde jeg også på da jeg var ung og begeistret, men livets erfaringer viser at det ikke er mulig», sa hun, og henviste til «Golgataverket», hvor Jesus har «seiret for oss». Ikke akkurat en oppmuntring for en ivrig ungdom, men Stadven valgte heller å tro på det han hadde lest i Guds ord.

I praksis syntes Stadven derimot at det var vanskelig å komme til full seier – det var spesielt vanskelig å unngå tanker som han kjente ikke var i harmoni med Guds ord. Han opplevde også at han kunne si og gjøre ting som han senere skjønte ikke var etter Guds vilje. «Vi synder daglig i tanker, ord og gjerning», hørte han ofte i kirken. Skulle det alltid være slik? Var det ingen som levde et seirende liv slik som beskrevet i Bibelen?

Fikk kontakt med likesinnede

Stadven avtjente sin verneplikt i Marinen, og på rekruttskolen i Stavanger møtte han en ung mann som inviterte ham til et kristent møte. Det viste seg å være hos «vennene» i Brunstad Christian Church (den gang uten offisielt navn), og på sitt aller første møte i menigheten hørte Stadven endelig evangeliet om seier over all synd. Det ble forklart tydelig at fristelse ikke er synd, men en anledning til å ta opp en kamp mot det onde.
Plutselig gikk det opp for Stadven at tankene han slet med var fristelser, og ved å stå dem imot levde han jo et seirende liv! Forholdet til Jesus ble helt nytt – istedenfor å ha Jesus som skyldoffer, ble han et forbilde som kunne etterfølges for å seire over synden, akkurat slik Stadven hadde lest!

I menigheten fant Stadven sitt åndelige hjem. Her hørte han ikke bare evangeliet om seier over synd og å følge i Jesus fotspor, men han opplevde også mennesker som levde dette i praksis. Resultatet var et fellesskap, eller samfunn, som var helt unikt.

Kristendom er personlig forvandling

Stadven begynte straks å vitne og tale om dette livet. Han talte også mot en kraftløs og passiv kristendom som bruker Jesus som skyldoffer heller enn en et forbilde som man skal følge etter. Det blir en kristendom uten kamp imot synden i sitt eget liv, og dermed prøver man å dele Gud med verden og sine egne lyster. Men ingen kan tjene to herrer, står det i Bibelen – og Stadven skjønte at kristendom betyr et liv helt overgitt til Gud – i tanker, ord og gjerninger. Kristendom er en kamp mot synden i vår menneskelige natur og dermed en forvandling til Jesu bilde (Galaterbrevet 2,20).

Livsledsager med samme tro og begeistring

Bernt Stadven fant sin store kjærlighet i Liv Sandvik fra Horten. Liv var barnebarn av Johan Oscar Smith, menighetens grunnlegger, og hadde vokst opp i et hjem hvor Guds ord sto sentralt. De to delte troen og begeistringen og var som skapt for hverandre.
– Vi var veldig forelsket når vi var forlovet, men det kan jeg si dere – det har bare økt på! Dette slår Stadven fast etter mer enn 50 års ekteskap, som han beskriver som «en dans på roser». Dette er ikke fordi alt har gått uten prøvelser og utfordringer, men på grunn av deres kjærlighet til hverandre og deres urokkelige tro på Gud.
Kort tid etter de giftet seg flyttet paret til Kråkstad utenfor Oslo. I Oslo bodde Sigurd Bratlie, en av menighetens sentrale evangelister og apostler. Bratlie ble veldig viktig i Stadvens liv. Hans forkynnelse var spesielt klar og tydelig, og var til stor hjelp. De to fikk et nært forhold og felles tillit som varte livet ut.

Ble misjonær likevel

I begynnelsen av 1950-årene hadde Brunstad Christian Church kun menigheter i de skandinaviske landene. I tiårene som fulgte opplevde menigheten en enorm vekst, først i Europa og siden utover til alle verdensdeler. Stadven hadde vokst opp i et misjonsmiljø, og siden han var ung kjente han at han skulle reise ut til Afrika som misjonær. Slik ble det ikke, men gjennom sitt voksenliv har Stadven allikevel vært en Kristi medarbeider i alle høyeste grad, og har besøkt de fleste menigheter i flere titalls land i alle verdensdeler for å forkynne evangeliet. Han hadde sin vanlige jobb som bygningssjef i Ski kommune, og jobbet mye overtid og sparte opp ferie for å få ekstra dager for reisene.

Stadven har alltid vært veldig glad i mennesker og interessert i deres frelse. Jesus taler om å ta opp sitt kors daglig – det vil si å ta opp en kamp og døde synden som bor i ens egen natur. Stadven visste at dette var budskapet som kunne føre mennesker ut av synd og til guddommelig natur, for dette var jo livet han selv levde.

Spesielt begeistret for Åpenbarings ånd

Når han er sammen med mennesker og forkynner eller samtaler om Guds ord, er Stadven virkelig i sitt ess. Gjennom årene har det vært utallige samvær, både i private hjem, på møter i menighetene og på store internasjonale stevner hvor alle tilstede har opplevd Åpenbarings ånd, og Ordet har blitt levende og klart for de enkelte.
– Åpenbarings ånd er avhengig av rene mennesker og mottakelighet for å kunne virke, sier Stadven. Det er når folk er interesserte i å høre, at den kan åpne skriftene for oss.

Stadven har også selv levd og praktisert det han forkynner i alle år, og har derfor fått stor respekt og tillit i menigheten. Hans tale er klar og tydelig og fast forankret i Bibelen, Guds ord. Han har en spesiell kontakt med ungdommene, og det er ikke sjelden at stua hjemme hos Stadvens er full av unge mennesker. På stevner rundt om i verden skjer det ofte at ungdommer samler seg rundt Stadven også utenom de offisielle samlingene og lytter konsentrert mens han holder bibeltime for dem.

Trofast gjennom ulike tider

Brunstad Christian Church har også opplevd vanskelige tider, da flere medlemmer ville noe annet og skapte uro og mistillit til de som hadde ansvar. Ved å holde seg helt til Guds ord og langt borte fra baktalelse og kritikk, fortsatte Stadven å bygge menigheten gjennom disse tider, med den samme lære og i samme ånd som fra begynnelsen. Da menighetsleder Sigurd Bratlie ble skrøpelig på slutten av sitt liv var det naturlig at Bernt Stadven i 1992 ble forstander i Oslo/Follo menighet, og har ledet stevnene på Brunstad, hovedsenteret for menighetens virksomhet.
Det er spesielt styrkende og tillitsvekkende for vennene å se samfunnet og tilliten mellom Stadven og Kåre J. Smith, menighetens leder i dag, og andre brødre og søstre med ansvar. Menigheten fortsetter etter bibelsk mønster, hvor Gud innsetter de forskjellige etter deres trofasthet og tilliten som vokser: «Han er den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærer, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme …» Ef. 4,11-12.

Personlig erfart seier over synd

Når Stadven nå ser tilbake på livet, forteller han at han tenker på det han en gang fikk høre fra misjonæren, om at livets erfaringer viste at «personlig seier over synd ikke var mulig». Den gangen valgte han heller å tro på Guds ord, og ble ledet til menigheten hvor han hørte evangeliet om å følge i Jesus fotspor, han som ikke gjorde synd. Selv har han kommet til en helt annen konklusjon: Livets erfaringer viser at ved lydighet og trofasthet gir Gud all kraft til å leve et seirende liv, i tanker ord og gjerning!

Vitner om korset i det daglige livet

– Jeg elsker det daglige korset, og det har jeg gjort siden jeg som ganske ung hørte dette evangeliet! Stadven står på Brunstads talerstol under påskestevnet 2011 og taler for en fullsatt sal på 7000 mennesker, i tillegg til flere tusen som følger med via TV-sending på menighetens egen TV-kanal. Det er helt stille i salen. Når denne mannen taler om korset er det verdt å høre på – for dette er livet han har levd, og det er ord med innhold. Ordet om korset – skarpe ord mot synd og urenhet, men ord med trøst og håp for alle som vil tjene Gud og komme ut av sin egen synd – både de som nettopp har begynt å gå på den veien og andre som har kommet lengre. Det er ord talt av en hyrde, profet og lærer. Det er hans liv.

Hør Bernt Stadvens eget personlige vitnesbyrd.

Vil du vite mer? Kontakt oss.