Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

– Jeg visste ikke om noe mer

Skrevet av: BKM Mediateam Tønsberg | Publisert: 18. mars 2011

Remus levde et godt liv som kristen, og hadde slått seg til ro med det. Så fikk han høre budskapet om at det var mulig å bli forvandlet i sitt indre!

Remus hadde en vond og vanskelig oppvekst i Romania. Bibelen ble et trygt holdepunkt for ham, og vekket en lengsel etter å leve et gudfryktig liv. Han leste og leste, og oppdaget at nesten alt som stod i det nye testamentet handlet om seier over synd, men likevel fikk han det ikke til. De forskjellige menighetene og forsamlingene han oppsøkte kunne heller ikke hjelpe ham. Var det da ikke mulig? Måtte han bare nøye seg med å skjule sine syndige tilbøyeligheter så godt han kunne, og leve under nåden?  Var det virkelig ingen som trodde på seier over synd? Som trodde på det som stod i Bibelen?

Remus slo seg til ro med disse utbesvarte spørsmålene, -helt til han en dag fikk høre om at forvandling kunne skje i hans indre! 

Vil du vite mer? Kontakt oss.