Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Styreleder Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Kjærligheten blir varmere ved å vandre i lyset

Publisert: 21. september 2011

Ved å vandre i lyset, trenger man seg dypere inn i Gud, og som følge av dette blir også kjærligheten varmere, lærer Kåre J. Smith oss i en av sine taler på Brunstad.

Videre forklarer han at en slik utstråling av kjærlighet ikke har noe med karisma å gjøre – det kommer av et trofast indre liv.

Smith viser til hvordan Paulus hadde det overfor tessalonikerne: «Men vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn. I inderlig kjærlighet til dere ville vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men og vårt eget liv. For dere var blitt oss kjære.» (1. Tess. 2, 7–8). En slik godhet gir tillit i tjenesten og styrker samfunnet og samholdet.

Vil du vite mer? Kontakt oss.