Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

«Kraften fullendes i svakhet»

Publisert: 17. mars 2011

Etter å ha lest 2. Kor. 12,9 bruker Kåre J. Smith vårt temperament som eksempel på en svakhet som er forankret i vår menneskenatur – vi blir lett fristet til sinne.

Han fortsetter med å forklare at Guds kraft gjorde det mulig for Paulus å beseire sin svakhet fordi han erkjente den. «Men du må erkjenne din egen svakhet og tro på Guds kraft», formaner Kåre – det vil si at vi må ydmyke oss og erkjenne at vi blir lett fristet. Kun da kan Guds kraft fullendes i vår svakhet.

Vil du vite mer? Kontakt oss.