Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Styreleder Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Lærdomsformen frigjør

Publisert: 17. august 2009

De som er lydige mot lærdomsformen, og ser befrielsen i å la seg forme av den, blir frigjort fra synden.

Vil du vite mer? Kontakt oss.