Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Styreleder Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

«Rense seg selv likesom han er ren»

Publisert: 4. november 2011

Hver den som har et håp om å se Gud som han er, han renser seg selv, likesom Han er ren.

I Romerne 3, 10–18 kan man lese det Kåre J. Smith omtaler som et røntgenbilde av mennesket, hvor Paulus forklarer at det ikke finnes én rettferdig. Alt dette kom inn i menneskets kjød ved syndefallet.

Likevel utbryter Johannes i sitt første brev «Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi», og videre at «vi skal bli ham like, for vi skal se ham som han er». I neste vers setter han opp betingelsen for at dette skal skje: «Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, likesom han er ren.»

I 1. Peter 1,22 sier Guds ord noe om hvordan man renser seg: «Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten ...». Det er altså ved å være lydig mot sannheten om seg selv, som Guds ord viser en, at en renses til å bli lik ham.

Vil du vite mer? Kontakt oss.