Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Se, han kommer, Guds Messias

Skrevet av: Tekst: Thorleif Hansen; Melodi: Elevine Heede; Vokalist: Dag Helge Bernhardsen | Publisert: 11. mars 2016

Denne sangen ser frem til Jesu gjenkomst, og den nye jord hvor rettferd bor. Det er en oppglødning til å holde ut i striden mot synden. Sangen er skrevet av Thorleif Hansen, melodien av Elevine Heede, og den synges her av Dag Helge Bernhardsen.

Se, han kommer, Guds Messias,
for å skape evig fred,
urettferdighet bortskylle
ved Guds kunnskap, som en flod.
Ingen da skal ondt få gjøre
på den hele, vide jord;
for i støvet skal de bøyes,
de som nå står Gud imot.

Du som lider, du som trenges,
se, det kommer høst for visst.
Bi lik landmann på sin grøde,
sei’ren blir dog din til sist.
Fryd deg, hjerte, du som venter
på en jord hvor rettferd bor.
Der skal Herren Gud alene
jo for evig være stor.

Se, vi vet vårt liv i Kristus
er et fast og evig kall,
og vårt håp om arveretten
til den jord som komme skal;
for vi har ved vann og blodet
Kristi vitnesbyrd i kjød,
og ved dette paktens blodet
skal vi reises opp av støv.

Halleluja! Jesus lever!
Fyrsten for Guds store hær.
Se, han strider, fører sverdet,
og han er oss såre nær.
Derfor kan vi ikke tape
motet i vår strid på jord,
for vi holder fast ved ank’ret,
akter Herren Gud for tro.

Herrens Veier #127
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Vil du vite mer? Kontakt oss.